Hopp til innhold

Internet of things

Dette er IoT

Internet of Things er en teknologi med mange muligheter. Flere teknologier ligger til grunn for den skreddersydde løsningen du får fra oss. Her kan du lese mer om hva du kan bruke IoT til, og om teknologien som ligger bak.

Bruksområder for Internet of Things

 1. Vannforbruk

  Mål vannforbruk og oppdag lekkasjer eller endringer i trykknivå i rørene. Med måling kan borettslaget fakturere for det de ulike enhetene faktisk bruker av vann.
 2. Vannstand og snømengde

  Sensorene måler via trykk og ultralyd, og sender gir deg driftsoppdateringer i sanntid. Disse dataene gjør at du sparer tid, ved at rutinebesøk kan planlegges basert på faktiske data.
 3. Overløp

  Overløp har lovmessige krav om å hindre oversvømmelse. Med sensorer festet i kumlokk, og med LoRaWAN og NB-IoT, blir store data samlet inn. Slik får du et bedre grunnlag for planlegging og kan sikre at de lovmessige kravene blir møtt.
 4. Overvåking av livbøyeskap

  Tidligere måtte personell fysisk sjekke livbøyeskapene for å sikre at livbøyene var klare til bruk. Med IoT-sensorer kan du hele tiden se at livbøyene er på plass, og dermed spare tid og penger – og øke tryggheten ved vannet.
 5. Luftkvalitet

  Mange har interesse av å måle luftkvalitet i ulike områder. Svevestøv, utslipp fra industri og andre lokale forhold er med på å påvirke luftkvaliteten. Våre sensorer koblet til nettet rapporterer data, og lar deg følge med på effekten av igangsatte tiltak.
 6. Bade- og havtemperatur

  Hver sommer er det stor interesse for å vite badetemperaturer for populære badeplasser i kommunene. Sensorene formidler temperaturer i sanntid, der du kan vise aktuelle temperaturer på egne nettsider gjennom et API.
 7. Renovasjon

  Tenk å kunne tømme bosspannet, kun når det var fullt? Når bossbilene henter søppel fra spann og bossug til faste tider, hender det at de kun er halvfulle. Eller kan de være fulle lenge før bossbilen kommer. Med sensorer som rapporterer data fra spann og bossug, kommer bossbilen når det er fullt – ikke før og ikke etter.

Teknologien bak tingenes internett

Ofte vil et større IoT-nettverk bestå av forskjellige typer teknologi. Slik lager vi et hybridnett som gir den mest optimale dekningen og datainnsamlingen på tvers av geografiske områder og bruk av datagrunnlaget.

IoT-Huben

IoT-huben leveres av våre samarbeidspartnere i Last Mile Solutions, og er grensesnittet der du kan lese av dataene som sensorene registrerer.

Inne i huben kan du hente ut de datasettene du trenger – når du trenger de.

Hvis dere allerede har applikasjoner som samler inn data fra sensorer, er det mulig å utvikle skreddersydde APIer som knytter disse sammen med IoT-huben. Da får du alle dataene i en enkel visning.

Har dere allerede en visuell plattform som henter inn dataene? Vi fikser enkelt videresending av data, sånn at dere slipper å bytte plattform.

LoRaWAN

LoRaWAN står for Longrange Radio Wide Area Network, og bygger på tradisjonell radioteknologi mellom enheter i nettverket. Det er en åpen kommunikasjonsprotokoll og arkitektur for nettverk og frekvensbruk. Enhetene benytter 868 Mhz som standard, men 433 Mhz kan også benyttes.

En LoRaWAN-sensor er perfekt å plassere på steder der dekningen ikke er helt topp. Dette er ofte kjellere, garasjer, bak metalldører, kummer eller steder utenfor mobildekningsområdet. Sensorene er batterieffektive, og varer i 10-12 år før de må byttes.

Sensorene kommuniserer med LoRa-basestasjoner som er plassert slik at vi oppnår best mulig dekning i området du ønsker å hente inn data fra. Et enkelt nettverk kan bestå av tusenvis av sensorer som kommuniserer med disse basestasjonene.

Deretter blir dataene sendt til IoT-huben der dere får full oversikt over data og endringer som påvirker driften.

NB-IoT

NB-IoT står for Narrowband-IoT, og egner seg godt til overføring av store mengder data med hyppigere overføringer enn for eksempel LoRaWAN. Du kan til og med overføre bilder så lenge de ikke har for høy oppløsning.

Denne teknologien er optimalisert for bruk innendørs, med en normal overføringshastighet på 60 Mbit/s. Fordeler inkluderer lave kostnader, lang batteritid og høy tilkoblingstetthet.

NB-IoT bruker deler med LTE-standard, men begrenser båndbredden til et enkelt smalt bånd på 180 kHz. OFDM-modulering tas i bruk for downlink-kommunikasjon og SC-FDMA for uplink-kommunikasjon.

4G og 5G

4G og 5G passer godt hvis du skal sende bilder eller videoer. Normal overføringshastighet ligger på 100–200 Mbit/s. Enheter og sensorer tilkoblet 4G og 5G sender data via mobilnettet til IoT-huben.

WiFi 6

WiFi 6 utvider WiFi-båndet fra 80 MHz til 160 MHz. Dette dobler kanalbredden og skaper en raskere forbindelse mellom ruteren og de tilkoblede enhetene. Ruteren er utstyrt med den nye standarden innen WiFi-teknologi, og er skapt for å kunne håndtere enda flere enheter tilkoblet nettet uten at farten sakkes ned.

WiFi 6 bruker blant annet 8x8 uplink/downlink, MU-MIMO og OFDMA for å levere fire ganger så høy kapasitet som eldre rutere. Med flere og flere smartassistenter og sensorer koblet til nettverkene våre, er det kun WiFi 6 som er sterk nok til å kunne håndtere det økende fremtidige behovet.

WiFi 6 har WPA3-kompabilitet som standard, og representerer en økning i sikkerheten til enheter tilkoblet nettet. Etter hvert som flere og flere enheter kobles til nettet, blir sikkerheten viktigere. WPA3 gir økt beskyttelse mot passordangrep

Databehandling

All databehandling og datalagring holdes på deres side av løsningen og selve IoT-Huben er plassert i Norge. Dermed imøtekommer vi også kravene om at all data må lagres i Norge og ikke skal sendes ut av landet.

Løsningen har også innebygget redundans, som sikret at en feil et sted i nettverket ikke gjør hele tjenesten utilgjengelig.