Fremtidens oppdrettsanlegg er elektrisk og digital. Eviny tilbyr helhetlige energiløsninger til havbruk uten kompleksitet og risiko. Vårt mål er å gjøre hverdagen til norske oppdrettere smartere, grønnere og mer lønnsom.  

Vi leverer en komplett elektrisk infrastruktur til ditt oppdrettsanlegg, enten du vil eie infrastrukturen selv eller leie infrastrukturen til en forutsigbar fastpris for å unngå risiko og kapitalbinding. Sammen med deg finner vi de optimale energiløsningene per lokasjon. Eviny er oppdretternes rådgiver på veien mot en helelektrisk og digital hverdag.

Fordeler med landstrøm

  • Det er lønnsomt å elektrifisere
  • En forventet økning i CO2-avgiftene
  • Nullutslipp – ingen eksos, vibrasjon og støy

Fordeler med å leie – ikke eie

  • Ingen binding av kapital, kompleksitet eller risiko
  • Du får et nøkkelferdig landstrømanlegg
  • Eviny er ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegget, inkl. beredskapslager av utstyr
  • Vi tar ansvar for anlegget i avtaleperioden. Dersom en kabel ryker, reparerer vi og tar kostnaden. 

Reduksjon i kompleksitet og risiko

Du får en nøkkelferdig energiløsning, enten du vil eie infrastrukturen selv eller leie mot en fast, årlig abonnementspris. Leiemodellen sikrer deg forutsigbare utgifter og ingen kapitalbinding. I tillegg vil alle kostnader knyttet til drift, vedlikehold, tilsyn, dokumentering, forsikring, beredskap, skatter og avgifter tilfalle Eviny.

Fritt valg av strøm- og fiberleverandør

Du står fritt til å velge den strøm- og fiberleverandør som passer deg best – uansett hvilken eierskapsmodell du ønsker.

Garantier på alt av utstyr. Enkelt og greit.

Leier du infrastrukturen av Eviny, vil vi i hele avtaletiden ta ansvar for utbedring av feil og eventuell reinvestering i skadet infrastruktur, uten ekstra kostnad.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe, eller er interessert i denne tjenesten.

Kontakt oss