Prisendring på fjernvarme for næringskunder

Vi tror at smart bruk av energi er nødvendig for å løse fremtidens energibehov. Vi justerer våre prismodeller for næringsbygg slik at det lønner seg å jevne ut forbruket. Nye priser gjelder fra 1. september 2022

Priser for næringsbygg i Bergen og Øygarden

Fjernvarmetariff for næringsbygg består av:

  • energipris, som beregnes etter forbruk og følger Nordpool sin månedspris for ditt område, med 3 % rabatt
  • overføring av fjernvarme, som beregnes etter forbruk og består av elavgift og nettleie (energiledd)
  • kapasitetsledd, som blir beregnet etter effektuttak

For kunder med et forbruk over 100 000 kWh, eller som kun bruker fjernvarme som spisslast, vil det også være et årlig fastledd på kr 10 500,- per år, eks. mva.

Priselementene blir regulert i samsvar med offentlige reguleringer, endringer av avgifter og nettleie for området.

Maks energipris for perioden 1.9.22 til 31.8.23 vil bli være variabel. Når energiprisen i gjennomsnitt går over 70 øre/kWh eks. mva for en måned, får dere et prisavslag på 37 % av det som er over 70 øre.

Overføring av fjernvarme

Overføring av fjernvarme avregnes etter hvor mange kWh fjernvarme du bruker, og når du bruker det.

For forbruk under 100 000 kWh

Energiledd for kunder med årlig forbruk under 100 000 kWh, har ulike priser avhengig av når du bruker fjernvarme.

  • Pris på dagtid i hverdager: 23,51 øre/kWh
  • Pris på natt og i helg: 15,51 øre/kWh

For forbruk over 100 000 kWh

Energiledd for kunder med årlig forbruk over 100 000 kWh, har ulike priser avhengig av når du bruker fjernvarme.

  • Pris for sommer (april til september): 6 øre/kWh
  • Pris for vinter (januar til mars og oktober til desember): 7 øre/kWh

For kunder som bruker fjernvarme som spisslast vil det komme et individuelt tillegg per kWh.

Kapasitetsledd

Kapasitetsleddet er et fast månedlig beløp basert på hvor mye fjernvarmeeffekt som brukes samtidig. Dersom dere jevner ut forbruket gjennom døgnet, får dere et lavere kapasitetsledd enn om dere bruker mye fjernvarme på én gang. 

Vi bruker gjennomsnittet av de tre timene med høyest forbruk, på tre ulike dager, når vi beregner prisen.

Vi har to ulike trappetrinnsmodeller, som skiller på forbruk over og under 100 000 kWh i løpet av et år.

Kapasitetsledd for kunder med årlig forbruk under 100 000 kWh

TrinnEffekt kWKr/mndKr/år
Trinn 10-21001200
Trinn 22-51641968
Trinn 35-102803360
Trinn 410-153954740
Trinn 515-205106120
Trinn 620-256249375
Trinn 725-50120014400
Trinn 850-75177521300
Trinn 975-100235028200
Trinn 10100+465055800

Kapasitetsledd for kunder med årlig forbruk over 100 000 kWh

ÅrstidPris
Sommer (apr-sep)kr 49*kW/mnd
Vinter (jan-mar og okt-des)kr 59*kW/mnd

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål om prisendringen