Prisendring på fjernvarme for borrettslag og sameier

Vi justerer våre prismodeller for fjernvarme. Nye priser gjelder fra 1. september 2022

Familie pakker i bilen utenfor huset

Priser for sameier og borettslag i Bergen, Øygarden og Bjørnefjorden

Fjernvarmetariff sameier og borettslag består av følgende:

  • Energipris, som er Nordpool månedspris for ditt område.
  • 3% rabatt av Nordpool månedspris
  • Overføring fjernvarme er 36,56 øre/kWh
  • Årlig fastbeløp kr 3700,- eks mva

Alle priser er eks.mva

Maks energipris for perioden 1.9.22 til 31.8.23 er satt lik støtteordningen for strøm. Maks energipris vil gjelder for hele forbruket i en måned.

Priselementene blir regulert i samsvar med offentlige reguleringer, endringer av avgifter og nettleie for området.

Årlig fastbeløp indeksreguleres hver januar.

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål om prisendringen