Eviny bransjevinner på bærekraft

Publisert 27. april 2022

Sustainable Brand Index er Europas største merkeundersøkelse på bærekraft. I 2022 spurte de det norske folk hvilke merkevarer de synes er mest bærekraftig. Eviny (tidligere BKK) ble kåret som vinner i kraftbransjen. Konsernsjef Jannicke Hilland synes det er motiverende at folk legger merke til Eviny sitt bidrag til det grønne skiftet, og sier at dette gir energi til å fortsette arbeidet.

Sustainable Brand Index logo bransjevinner

Ved årsskiftet byttet BKK-konsernet navn til Eviny, mens nettselskapet viderefører BKK-navnet. Selv om navnet er nytt, har Eviny produsert fornybar energi gjennom vannkraft i over hundre år. I dag er konsernet et av Norges største energi- og teknologikonsern. De siste årene har Eviny satset for fullt på elektrifisering av samfunnet.

– Vår ambisjon er å bli størst på elektrifisering i Norge. Vi ønsker å lede an i utviklingen av klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger, vi bygger på vår kompetanse fra kjernevirksomheten som er produksjon og distribusjon av fornybar energi, sier Jannicke Hilland.

Portrettbilde av konsernsjef i Eviny, Jannicke Hilland
Konsernsjef i Eviny, Jannicke Hilland, ønsker å gå foran med å introdusere innovative og nytenkende løsninger for en mer bærekraftig utvikling.Foto: Odd Mehus

Priser er fint, men reelle kutt i utslipp er viktigst

Utgangspunktet for Sustainable Brand Index er FNs bærekraftsmål. Over 11 000 mennesker har svart på hvilke merkevarer de synes er mest bærekraftig i Norge. Nylig fikk også Eviny en 6. plass nasjonalt på Norges Handelshøyskole sin Sosiale Innovasjonsindeks. Her var det 23 000 kunder som svarte. En høy score på denne indeksen betyr at kundene oppfatter bedriften som en driver av positive samfunns- og miljøendringer.

Hilland synes det er positivt med denne type kåringer, hvis det kan bidra til å få flere bedrifter til å tenke bærekraftig. Men hun er opptatt av den reelle effekten av tiltakene, hvis ikke kan slike priser fremstå som grønnvasking.

– Det er fint å se at folk får med seg hva vi gjør i overgangen fra fossil til fornybar energibruk i samfunnet. Blant annet åpnet vi i år Europas største landstrømanlegg for cruiseskip i Bergen havn, men allerede i fjor sparte vi 16 000 tonn CO2-utslipp fra skipene gjennom de eksisterende landstrømanleggene i havnen. Landstrømanlegg i Ålesund er under bygging og flere intensjonsavtaler er signert med nye havner, sier Jannicke.

Anlegg for landstrøm med Skip i bakgrunnen
Landstrømanlegget i Bergen Havn sparte klimaet for 16 000 tonn Co2-utslipp i 2021, i tillegg til å begrense lokal luftforurensing.Foto: Øystein Klakegg

– Eviny er blant annet Norges 3. største ladeoperatør for elbiler og tilbyr flest ladestasjoner med lynlading. I 2021 var vi også først ute med verdens raskeste elbillader. Vi bygger IoT-nett, fibernett, fjernvarmenett, solanlegg, bioenergianlegg og et av verdens første nettverk for hurtiglading av fritidsbåter. Vi har også en spennende satsing på store, mobile batterier. Disse brukes som en fornybar energikilde på anleggsplasser, festivaler, og nylig var de faktisk i bruk på en filminnspilling, forteller Jannicke.

Elbilist lader bilen på en av Eviny sine ladestasjoner
Kundene rangerer Eviny helt oppe på 6. plass i Norge når det gjelder innovasjon som er nyttig for samfunnet og miljøet. Det viser Sosial innovasjonsindeks for 2021, i regi av Norges Handelshøyskole.Foto: Alek Perez
Mobile batterier på settet til en filminnspilling
Eviny sine mobile batterier i bruk under filminnspilling. Batteri fra Eviny erstatter dieselaggregat og gir en mer bærekraftig filmproduksjon. Nå skal dette trekke flere utenlandske filmproduksjoner til Norge.Foto: Odd Mehus

– Men uansett hvor mange ladestasjoner, batterier eller landstrømanlegg vi bygger er det viktigste hvor energien kommer fra. Vannkraften er avgjørende for et fullelektrisk samfunn. Så mye som halvparten av den europeiske lagringskapasiteten av fornybar energi finnes i Norge. Eviny alene har en lagringskapasitet som tilsvarer 275 millioner store Tesla Home batterier. Nå jobber vi for å ta i bruk vannkraften på helt nye områder, legger Jannicke til.

Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland ved siden av en hurtiglader for båter
Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland, var til stede da Eviny åpnet verdens første lynlader for fritidsbåter i Florø.Foto: Truls Kleiven

Ingen grunn til å være fornøyd

Selv om energiproduksjonen, produktene og tjenestene til Eviny sparer samfunnet for store utslipp er ikke Jannicke Hilland fornøyd med dagens situasjon. Hun mener Eviny kan gjør mer, både for samfunnet, men også på hjemmebane.

– Eviny sitt totale CO2-utslipp for 2021 var 32 772 tonn. Det er langt fra bra nok. Jeg er ikke fornøyd før vårt eget utslipp er null. I første omgang skal vi redusere klimautslippene med 50% innen 2030. Blant annet flyttet vi nylig til et nytt og langt mer bærekraftig hovedkontor, Skipet, som er klassifisert som BREEAM Excellent. Skipet ble kåret til årets trebygg i Norge i 2020. Hele bilparken vår skal ha elektrisk drift innen 2025, og vi vant nylig en pris for 60% redusert karbonavtrykk fra betong ved bygging av magasindemning. I tillegg har investeringsselskapet vårt, Eviny Ventures, en ambisjon om å investere nærmere en halv milliard kroner i bærekraftige oppstart- og vekstselskaper de kommende årene. Hittil har vi investert 90 millioner i selskaper som gir samfunnet mer bærekraftig teknologi, sier Jannicke.

Eviny sitt hovedkontor, Skipet
I 2021 flyttet Eviny hovedkontoret sitt til Skipet, Bergens første og største næringsbygg i massivtre. Bygget har innlagt fjernvarme, med solceller på taket og er klassifisert som BREEAM Excellent. For å oppnå denne klassifiseringen stilles det svært strenge krav til tiltakets bærekraft med hensyn til byggets påvirkning på miljøet, både under bygging og i brukFoto: Odd Mehus

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler