Eviny selger kraft til fastpris

Publisert 25. januar 2023

Eviny vil tilby fastpriskontrakter til bedrifter gjennom strømleverandører som Volte. Dette skal skape økt forutsigbarhet for bedrifter som vil sikre seg mot store svingninger i strømprisen.

Eviny vil tilby fastpriskontrakter i områder med egen kraftproduksjon (NO5 og NO3). Bildet viser Storefossen, som er inntaksmagasin til Dale kraftverk i Vaksdal kommune.Foto: Eviny - Svein Ove Søreide

– Tidligere har vi inngått langsiktige fastpriskontrakter med kraftkrevende industri, såkalte industrikontrakter. Regjeringen har nå lagt til rette for at vi skal kunne tilby fastpris også til andre deler av næringslivet, og det ønsker vi å ta del i. Forhåpentligvis kan dette være til hjelp for bedrifter som vil vite hva strømmen vil koste i en tid der markedet svinger mye, sier Kristin Aadland, konstituert konsernsjef i Eviny.

Fastpris i Vest-Norge og Midt-Norge

Eviny vil tilby fastpriskontrakter til Volte, som er eid av Eviny og Hafslund, men andre strømleverandører kan også være aktuelle. Strømleverandørene vil så selge produktet videre til bedriftene.

Fastpriskontrakter er aktuelt i de områdene der Eviny har kraftproduksjon, det vil si NO5 (Vest-Norge) og NO3 (Midt-Norge). Eviny har 39 kraftverk med en samlet årsproduksjon på 7,6 TWh, noe som tilsvarer strømforbruket i 475 000 boliger.

Standardmodell for fastpriskontrakter

Russlands invasjon av Ukraina og struping av gassleveranser har ført til energimangel i Europa. Dette har gitt høye priser også i Norge og langt større svingninger enn vi har vært vant med. For å kompensere for høyere strømkostnader har regjeringen innført strømstøtte til husholdningene. Når det gjelder bedrifter, er virkemiddelet å legge til rette for fastpriskontrakter som skal gi større forutsigbarhet til en akseptabel pris for alle parter. Regjeringen har laget en standardmodell for fastpriskontrakter som kan inngås for tre, fem eller sju år.

Skattesystemet er tilpasset slik at det er bedre tilrettelagt for kraftprodusenter å tilby fastpriskontrakter. Det er nå avtalt pris på fastpriskontrakter som skal legges til grunn for beregning av avgift på kraftproduksjon. For kraftkrevende industri har det lenge vært en tilsvarende ordning. Skatteendringen skal stimulere til at fastpriskontrakter kan inngås på markedsmessige vilkår for hele næringslivet, og dermed gi bedriftene den hjelpen de trenger for å håndtere høye strømpriser.

– Markedet er fortsatt umodent, men vi ser at dette kan gi fordeler både for produsenter og forbrukere. Det tar ned risikoen for prissvingninger for begge parter og gir dermed større forutsigbarhet, sier Aadland.

Det maksimale prispåslaget i fastprisavtaler er 2,5 øre/kWh, og leverandørene kan i tillegg kreve et fastbeløp på maksimalt 99 kroner per måned per målepunkt.

Kontakt oss om fastpriskontrakt

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler