Vil bygge fabrikk for flytende hydrogen på Mongstad

Publisert 16. november 2021

Sammen med Equinor og Air Liquide vil Eviny bygge et produksjonsanlegg for flytende hydrogen på Mongstad. Prislappen er på nesten en milliard kroner. Rederiet Wilhelmsen kan bli vår første hydrogenkunde i 2024.

Horisont i pastellfarger

Dette kan bli verdens første komplette verdikjede for flytende hydrogen som drivstoff til skipsfarten.

Innenriks skipsfart står sammen med fritidsbåter og fiskeflåten for 22 prosent av klimagassutslippene i transportsektoren. Myndighetene har satt krav til rederiene om å kutte utslippene ved å finne alternativ til fossil energi. Det er i denne sammenhengen Eviny jobber med hydrogen som en del av vår store satsing på elektrifisering. 

– Ikke alle områder egner seg for direkte elektrifisering, og da er flytende hydrogen en interessant energibærer. I første omgang jobber vi med maritim sektor, men på sikt vil vi også se på tungtransport og industri, sier Bjørn Sundland, som leder Evinys satsing på hydrogen. 

Wilhelmsen har fått 80 millioner kroner i EU-støtte og 219 millioner fra ENOVA til sitt Topeka-prosjekt. Topeka er to fraktebåter som skal gå utslippsfritt på hydrogen mellom Stavanger og Bergen/Mongstad. 

Eviny har etablert et eget hydrogenteam

Styret i Eviny vedtok høsten 2020 en egen hydrogenstrategi der den overordnede målsetningen er å bidra til utviklingen av nullutslippssamfunnet med hydrogen som energibærer. Eviny har etablert et eget team som skal få frem nye hydrogenmuligheter i tråd med strategien. 

– Vi jobber aktivt for å sette sammen og delta i konsortium innen industri og maritim transport tilpasset sluttkundebehov. Målet er å bygge skalerbare lokale løsninger som kan danne grunnlaget for en fremtidig eksportnæring på Vestlandet og i resten av landet, sier Sundland. 

For Eviny er det en tett forbindelse mellom produksjon av vannkraft og den nye satsingen på hydrogen. 

– Elektrolyse er energikrevende, men vi kan bruke den fornybare vannkraften vår til denne prosessen. Det gir grønt hydrogen som er et ledd i vår strategi om å bli størst på elektrifisering i Norge. Vi skaper verdier fra vannkraften, samtidig som vi gjør noe bra for klimaet, poengterer han.

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler