Kan din bedrift klare seg med mindre strøm et par minutter?

Publisert 07. juli 2022

Til et pilotprosjekt søker Eviny eiendomsselskap, svømmehaller, skianlegg, bedrifter og andre som har stort strømforbruk. Vi søker også andre som ser potensial i et fremtidig fleksibelt strømmarked.

Louise Korsbæk Sondrup
Louise Korsbæk Sondrup søker deg som vil være med Eviny i pilotprosjektFoto: Alek Perez

Hadde du vært villig til automatisk få redusert strømforbruket i din virksomhet i noen minutter, dersom du hadde fått redusert kostnader? Eviny vurderer å søke den statlige støtteordningen Pilot-E for nytt pilotprosjekt. Pilot-E skal bidra til å få innovative løsninger fra idé og ut i markedet. Nå leter Eviny etter nysgjerrige partnere.


Automatisk flytting av strømforbruk

Prosjektleder Louise Korsbæk Sondrup bruker en svømmehall som eksempel på hva vi ser etter.


– En svømmehall bruker mye energi på ventilasjon og oppvarming, i tillegg til lys og annet elektrisk. Vi ser på en løsning hvor for eksempel svømmehallen automatisk, uten å merke det, i noen korte minutter får redusert strøm som brukes til ventilasjon eller oppvarming av bassenget. Lys og alt annet vil være på. Vi flytter strømforbruket noen minutter. Svømmehallens fordel er at de kan få reduserte kostnader, forklarer Louise.

Flere bransjer aktuelle


Hun understreker at de ønsker å komme i dialog med langt flere enn svømmehaller.


– Vi ønsker å snakke med de som har såkalte regulerbare effektuttak. Det kan være eiendomsselskap, bygg- og anlegg, bedrifter som lader kjøretøy, skianlegg med stor snøproduksjon eller større bondegårder. Eller helt andre næringer vi ikke har tenkt på, sier Louise.

Gründer- eller teknologiidé?


I tillegg til partnere med stort regulerbart effektuttak, jakter Louise samarbeidspartnere i andre deler av verdikjeden.


– Sitter du med en teknologisk løsning for system eller styring av effektforbruk? Eller andre løsninger som kan være med å skape et marked innen dette området? Ta kontakt, oppfordrer hun.

Hvorfor gjør vi dette?

Det norske kraftmarkedet utnyttes ikke fullt ut i dag. Samtidig har vi flaskehalser i strømnettet. I korte perioder hvor mange bruker mye strøm samtidig kan vi være nær å bruke mer strøm enn strømnettet har kapasitet til levere. Dersom vi kan ta ned disse toppene, kan nettselskapene slippe å bygge strømnett som er dimensjonert for maks trafikk.

Litt forenklet kan vi sammenligne det med å bygge mange motorveifelt for at ingen biler skal stå helt stille i rushtrafikken. Bra der og da, men unødvendig investering for resten av døgnet.

Et viktig bidrag kan være at når strømnettet belastes mest, såkalt høyt effektuttak, kan nettselskapene koble ut noen kunder i korte perioder. Pilotprosjektet skal forsøke å finne løsninger, som gjør det enkelt, effektivt og trygt for både strømkundene og nettselskapene.

Løsninger raskere ut i markedet

I utlysningen for 2022 søker Pilot-E konkret etter prosjekter som kan øke fleksibiliteten i kraftsystemet. Det er Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova som står bak Pilot-E. Målet er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles.

Solid Pilot-E-erfaring

Sammen med partnere har Eviny tidligere fått 47,5 millioner kroner fra Pilot-E.


– Vi har god kjennskap til Pilot-E, hvilke krav som stilles og hvordan prosjekter bør gjennomføres. Denne kunnskapen vil vi ta med oss inn i dette prosjektet. En av de viktigste erfaringene er at vi har dedikerte partnere fra hele verdikjeden som bidrar. Pilot-E-prosjekt er et ekte samarbeid mellom flere parter, hvor alle får utviklet seg og finner nye spennende løsninger, sier Louise.

Interessert? Da har du kort tid.

Det er Eviny sin avdeling for innovasjon og utvikling som vil lede pilotprosjektet. I august/september 2022 blir det tatt beslutning om man skal gå videre med søknad. Søknadsfristen hos Pilot-E er 21. september, og de utvalgte partnerne forventes å bidra i søknadsprosessen sammen med Eviny.

Dersom prosjektet får finansiering forventes pilotprosjektet å starte første halvdel av 2023.

Dette gjør du

Send en kort søknad på maks to sider til louise.sondrup@eviny.no (Åpner epostklient) innen 11. august 2022. I søknaden beskriver du:

  • Din bedrift og kjernekompetanse
  • Motivasjon for å delta
  • Hvilken rolle dere ønsker i pilotprosjektet og hvordan dere ønsker å bidra
  • Hvilke kapasiteter dere kan bistå med i prosjektet
  • Et kort utvalg av CV-er fra personene som er tiltenkt en rolle.

Dersom du har kunder eller egne leverandører du ønsker å inkludere som en del av ditt bidrag, oppfordrer vi til å inkludere disse i søknaden.

Hvem er Eviny?

Eviny er et av Norges største fornybar- og teknologikonsern. Ved nyttår byttet konsernet navn fra BKK til Eviny. BKK er i dag kun navnet på nettselskapet som frakter strøm hjem til 450.000 vestlendinger. Eviny har 39 vannkraftverk, eget fiberstamnett og flere lokale energiløsninger som fjernvarme. Eviny har mål å bli størst i Norge på elektrifisering. Eviny er i dag blant de største aktørene innen lynlading i Norden, med en rekke ladestasjoner for elbiler. Selskapet har også åpnet noen av verdens første ladestasjoner for elbåter. Gjennom datterselskapet Plug bygges landstrøm i flere havner. Sammen med Bergen Havn har Plug bygget Europas største landstrømsanlegg for cruiseskip. Eviny jobber med mobile batterløsninger for blant annet bygg- og anleggsbransjen, konserter og festivaler. Eviny har egen venturesatsing, i tillegg til stor entreprenørvirksomhet innen telecom og elektroarbeid i lav- og høyspent. Konsernet har omtrent 1300 ansatte mellom Haugesund og Ålesund, og har hovedkontor i Bergen.

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler