Når tid og kostnad betyr noe – er svaret vindkraft på land

De neste 10 årene skal vi ruste Vestlandet for fremtiden. Derfor spisser vi satsingen på utvikling av ny fornybar energiproduksjon fra vind, havvind og termiske energiløsninger.

Med nye løsninger kan vi realisere våre ambisjoner om å produsere 2,5 TWh ny fornybar energiproduksjon i løpet av det neste tiåret.

Levetidskostnader beregnet av NVE (link) viser at landbasert vindkraft er blant de mest kostnadseffektive produksjonsteknologiene. Fra konsesjon er gitt, er utbyggingstid for vindkraft kun 2 år. Det er en effektiv løsning for å få ny kraftproduksjon på kort sikt. 

Nylig overtok vi to vindkraftanlegg som ligger på vestkysten av Norge. Guleslettene vindkraftverk ligger i kommunene Bremanger og Kinn, og Tellenes vindkraftverk ligger i rogalandskommunene Lund og Sokndal.

Til sammen har disse en årlig produksjon på 1,3 TWh – som tilsvarer årlig strømforbruk til over 80 000 husholdninger.

Kjøpet av vindparkene er en strategisk, langsiktig og industriell beslutning for Eviny i tråd med våre vekstambisjoner, og som passer godt sammen med vår etablerte vannkraftproduksjon.

Arne Andreas Riisnes, Konserndirektør Ny Energi

Vi samarbeider om videreutvikling av havvind

Europa omstiller energisystemet til et fornybart i rekordfart. Utfasing av kull, gass og kjernekraft skaper et enormt behov for fornybar kraft, og dermed et stort marked for norsk havvind.

Norge har noen av verdens beste vindressursene i havet utenfor kysten vår, men i dag er ikke flytende havvind lønnsomt verken i Norge eller andre deler av verden. Det vil bli lønnsomt når teknologien modnes, og vi kan serieprodusere vindturbinene i et stort antall. 

Shell, Lyse og Eviny ønsker å videreutvikle havvind sammen med norsk leverandørindustri, slik at også flytende havvind blir konkurransedyktig. Vi vurderer aktivt kommende muligheter. Dette gjelder både flytende havvind på Utsira Nord og en ny runde med lisenser for bunnfast havvind i den sørlige delen av Nordsjøen, som er forventet i 2025.

Fleksibilitet med Termisk overskuddsenergi

I landet vårt har vi god tilgang til ulike former for termisk overskuddsenergi, og mange av landets største byer har allerede bygget opp et fjernvarmenett basert på den tilgjengelige energien som ellers ville gått til spille. Fjernvarme avlaster strømnettet og bidrar til å redusere effekttopper.

Eviny har siden 2003 bygget over 200 km med fjernvarmerør som i dag brukeroverskuddsvarme fra avfallsforbrenning til å varme opp næringsbyggene og sameiene/borettslagene i Bergen og Førde. 

I 2022 leverte Eviny omtrent 300 GWh fjernvarme i Bergen som var direkte med på å avlaste strømnettet. Energiforsyningen til selskapet er 100 % fossilfri.

Andre former for termisk energi / overskuddsenergi er:

  • Sjøvarme og bergvarme (varmepumpeteknologi) - her brukes den allerede stabile temperaturen i sjøen og bakken til å forsyne byggene med varme ved hjelp av varmepumpe.
  • Bioenergi (trepellets og flis).
  • Spillvarme fra ulike industrielle prosesser.

Eviny skal være den drivkraften som Vestlandet trenger i et avgjørende tiår, og slik skal vi skape verdier for våre eiere, for samfunnet og for våre ansatte.

Aktuelle saker