Eviny kjøper vindparkene Guleslettene og Tellenes

Publisert 16. januar 2024

Eviny har kjøpt vindkraftparkene på Guleslettene og Tellenes på vestkysten av Norge fra det globale investeringsselskapet BlackRock. Kjøpet øker Evinys langsiktige eierskap i fornybar energi med nærmere 20 prosent, fra 7,7 til 9 terrawatt-timer (TWh).

Eviny kjøper Guleslettene vindkraftverk i kommunene Bremanger og Kinn.

– Dette er en stor dag for Eviny og for Vestlandet. I dag tar vi det første steget mot å bli en solid industriell produsent av vindkraft, og vi er glade for at verdiskapning fra kritisk infrastruktur vil tilfalle våre regionale og nasjonale offentlige eiere. Kjøpet av vindparkene er en strategisk, langsiktig og industriell beslutning for Eviny i tråd med våre vekstambisjoner, og som passer godt sammen med vår etablerte vannkraftproduksjon, sier konsernsjef i Eviny, Ragnhild Janbu Fresvik.

– Norge og Vestlandet har et sterkt behov for å bygge ut fornybar energi de kommende årene for å kutte utslipp i tråd med klimamålene og sikre nok fornybar energi til konkurransedyktige priser, som er en forutsetning for omstilling og utvikling av grønne næringer og arbeidsplasser. Som et ledende fornybar energi- og teknologikonsern på Vestlandet med mer enn 100 års industrihistorie er vi dedikert til å bidra til denne omstillingen, sier Fresvik.

Attraktive vindparker å eie

Guleslettene vindkraftverk ligger i kommunene Bremanger og Kinn (prisområde NO3), og består av 47 turbiner med en samlet installert effekt på 197 megawatt (MW.) Anlegget produserer årlig om lag 700 gigawatt-timer (GWh).

Guleslettene vindkraftverk
Guleslettene vindkraftverk

Tellenes vindkraftverk ligger i rogalandskommunene Lund og Sokndal (prisområde NO2), og består av 50 turbiner med en samlet installert effekt på 168 MW og en årlig produksjon på 520 GWh. Produksjonen fra de to vindparkene samlet tilsvarer strømforbruket til om lag 75 000 husholdninger.

Tellenes vindkraftverk
Tellenes vindkraftverk

Partene har avtalt en selskapsverdi på 537,5 millioner euro for de to vindparkene.

– Vindparkene Guleslettene og Tellenes er lokalisert i områder av Norge med betydelige vindressurser. De er bygget og styrt ved bruk av nyere turbin- og styringsteknologi, og har nylig blitt satt i drift med høy driftsstabilitet. Dette er to attraktive vindparker, og som industriell eier har vi langsiktige utsikter for videre utvikling av begge vindparkene, sier Fresvik.

Ambisjoner om videre vekst og utvikling av kompetanse innen vindkraft

Konsernets satsninger på nye fornybarkilder ledes fra forretningsområdet Ny energi og industrielle partnerskap.

– Kjøpet av vindparkene Guleslettene og Tellenes er et tydelig uttrykk for våre ambisjoner om å bidra til å øke produksjonen av landbasert vindkraft i Norge. Oppkjøpet danner et godt grunnlag for videre vekst, først og fremst gjennom utvikling av nye vindparker i samarbeid med industrielle partnere og nært samarbeid med lokale myndigheter, sier Arne Andreas Riisnes, konserndirektør for Ny energi og industrielle partnerskap i Eviny.

Arne Andreas Riisnes og Ragnhild Janbu Fresvik

– Vi har store vindressurser i Norge både på land og til havs. I det kommende tiåret er vannkraft og vindkraft på land de teknologiene som best kan gi store mengder ny fornybar energi som samfunnet trenger til konkurransedyktige priser. Dette vil være viktig for å sikre omstilling av industrien til å skape nye arbeidsplasser, og for å redusere utslipp i tråd med forpliktede mål. Som en del av Evinys vekstambisjoner innen fornybar vil vi søke å utvikle prosjekter på tvers av teknologier, og en viktig del av dette vil være å utvikle landbasert vind der forholdene ligger til rette i tett samarbeid med lokalsamfunn. Dette kjøpet setter oss også i stand til å sikre lokal kompetanse og arbeidsplasser innen drift av landbasert vind som vil være viktig for videre utvikling, fortsetter Riisnes.

– Viktig for oss å finne rett fremtidig eier

BlackRock har bygget begge vindparkene: Tellenes ble satt i drift i 2017 mens Guleslettene ble satt i drift i 2021.

– Vi er veldig stolte av å ha bygget og driftet to eksepsjonelle vindparker som har bidratt med og vil fortsette å bidra med fornybar kraft til industri og tusenvis av husholdninger. Det har vært viktig for oss å finne en passende eier som vil fortsette å utvikle og drifte vindparkene, og vi er veldig glade for at Eviny som et regionalt energi- og teknologiselskap på Vestlandet kjøper de to vindparkene, sier Keith Mangan, Leder for klimainfrastruktur i EMEA i BlackRock.

Avtalen om salg av vindparkene er avhengig av godkjenning hos norske konkurransemyndigheter. Salget ventes sluttført innen utgangen av første kvartal 2024.

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler