Meld inn mørke veilys

Bruk våre selvbetjeningsløsninger for å melde inn mørke veilys du har sett. Da mottar vi meldingen din og kan sende ut reparatør.

Velg kommune i Vestland

Velg kommune i Møre og Romsdal

Vi drifter og vedlikeholder mer enn 100 000 veilys på oppdrag for offentlige og private kunder i Bergen kommune og flere andre kommuner på Vestlandet.

De fleste steder reparerer vi lampen innen 30 dager, men noen steder vil det ta lengre tid etter avtale med vår oppdragsgiver.

Finner du ikke veilyset i kartet?

I tabellen finner du andre aktører som kan ha ansvar for veilyset du vil melde inn.

OmrådeEier av veilys
Riks- eller europaveierStatens vegvesen
FylkesveierFylkeskommuner
Kommunale veierKommuner
Private veier og eiendommerGrunneier, borettslag

Takk for at du hjelper oss med å holder veiene trygge og opplyste!