Varsling om kritikkverdige forhold

Varsling er å melde fra om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Eksempler på kritikkverdige forhold er:

  • fare for liv eller helse (gir en plikt til å varsle)
  • fare for klima eller miljø
  • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • myndighetsmisbruk
  • uforsvarlig arbeidsmiljø
  • brudd på personopplysningssikkerheten
  • brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold

Eviny ønsker å legge til rette for varsling og skape et godt ytringsklima, slik at eventuelle kritikkverdige forhold blir identifisert og rettet opp. Alle oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold de får kjennskap til.

Varsling skal som hovedregel skje tjenestevei – ved at man melder fra til sin leder. Alternativt kan varsling skje til verneombud, øvrige tillitsvalgte, konsernrevisjonen eller rådgivere i HR/HMS.

Alle varsler blir videreformidlet til vårt varslingsråd bestående av konsernrevisjonssjef, konserndirektør økonomi og konserndirektør HR og HMS. Varslingsrådet skal sikre at alle varsler blir forsvarlig behandlet.

Både ansatte og eksterne varsle kan også varsle gjennom vår digitale varslingskanal, levert av vår eksterne tjenesteleverandør mittvarsel.no.

Denne kanalen gir også mulighet for å varsle anonymt. Digitale varsler går direkte til medlemmene i varslingsrådet.

Slik kan du varsle