Varsling om kritikkverdige forhold

Varsling er å melde fra om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Eviny ønsker å skape et godt ytringsklima og vil legge til rette for varsling slik at eventuelle kritikkverdige forhold blir identifisert og rettet opp. Vi oppfordrer alle til å varsle om kritikkverdige forhold de får kjennskap til.

Med kritikkverdige forhold mener vi forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Eksempler på kritikkverdige forhold

  • fare for liv eller helse (gir en plikt til å varsle)
  • fare for klima eller miljø
  • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • myndighetsmisbruk
  • uforsvarlig arbeidsmiljø
  • brudd på personopplysningssikkerheten
  • brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold

Slik kan du varsle

Varsling skal som hovedregel skje tjenestevei – ved at man melder fra til sin leder. Alternativt kan varsling skje til verneombud, øvrige tillitsvalgte, konsernrevisjonen eller rådgivere i HR/HMS.

Alle varsler blir videreformidlet til vårt varslingsråd som består av konsernrevisjonssjef, konserndirektør økonomi og konserndirektør HR og HMS. Varslingsrådet skal sikre at alle varsler blir forsvarlig behandlet.

Både ansatte og eksterne kan også varsle gjennom vår digitale varslingskanal mittvarsel.no. (åpnes i nytt vindu) Denne tjenesten er levert av vår eksterne tjenesteleverandør.

Denne kanalen gir også mulighet til å varsle anonymt. Digitale varsler går direkte til medlemmene i varslingsrådet.

Last ned vår prosedyre for varsling og håndtering av kritikkverdige forhold(pdf, 92,5 kB) (fil lastes ned)