Om Eviny

Fornybarselskapet Eviny er et av Norges største energi- og teknologikonsern. Vi jobber med fremtidens løsninger for produksjon og distribusjon av grønn og klimavennlig energi, og for at det skal bli mulig å ta den rene, fornybare kraften i bruk overalt.

Vi kombinerer klimaansvar med lønnsom forretning.

Sammen setter vi fart på grønn omstilling!

Snarveier til innhold på denne siden

Hvem er Eviny?

Det er alle vi 1500 medarbeidere som jobber her, og enda viktigere – våre nesten 500.000 kunder. I tillegg er det alle lokalsamfunnene der Eviny har vært med å etablere arbeidsplasser og infrastruktur gjennom flere generasjoner.

Hva gjør Eviny?

Energien vi får fra vannkraften og andre fornybare kilder, bruker vi til å bygge ut og drifte morgendagens infrastruktur innen fiber-, strøm- og fjernvarmenett, digital kommunikasjon, sol- og vindkraftanlegg, lynladere for elbil, lastebiler og gravemaskiner, og et av verdens første nettverk for hurtiglading av elbåter.

Vi jobber også for elektrifisering gjennom utslippsfrie byggeplasser, havbruk og havner. Vi forsyner konserter, festivaler og andre arrangementer med batterier.

I tilknytning til hovedaktivitetene selger vi også rådgivings- og entreprenørtjenester.

Se alle tjenestene vi leverer

Vannkraften er basisen for alt vi gjør

Vannkraft varer evig. Den evige, rene kraften. Helt fornybar. I hundre år har det vært grunnlaget for vår virksomhet. Vi er klare for hundre år til – minst.

  1. Fornybar energi

  2. Gir bærekraftige løsninger

  3. Kutter utslipp

Mot et samfunn med null utslipp

Vi jobber for en fremtid med null utslipp. Hvordan gjør vi det? Med de beste folka, den mest innovative og bærekraftige teknologien og vannkraften – selvfølgelig.

Hovedkontor

Hovedkontoret vårt er Skipet i Solheimsgaten 5 i Bergen.

Du finner adresser og organisasjonsnummer til selskapene våre i konsernoversikten

Nøkkelfakta

Visjon, verdier og etikk

Eviny skal skape en bærekraftig fremtid. Den er fornybar, elektrisk og digital. I over hundre år har vi vært garantisten for energibehovet på Vestlandet, det skal vi fortsatt være i fremtiden.

Eviny er en ansvarlig, pålitelig og åpen samfunnsaktør. For oss i Eviny er høy etisk standard et mål i seg selv.

Les mer om visjon og verdier