Om Eviny

Eviny er et av Norges største energi- og teknologikonsern. Vi jobber med fremtidens løsninger for produksjon og distribusjon av klimavennlig energi, og for at det skal bli mulig å ta den fornybare kraften i bruk overalt.

Nøkkelinformasjon om Eviny-konsernet

Fornybar energi skaper levende lokalsamfunn

I 100 år har vi bygget verdier, kompetanse og arbeidsplasser på Vestlandet. Oppdraget vårt er fortsatt å møte samfunnets behov for energi.

Vi produserer fornybar energi fra 39 vannkraftverk og to vindkraftverk. Over 500.000 nordmenn bruker ladestasjonene våre for elbil. Vi leverer internettjenester og fjernvarmenett, bygger landstrøm til skip, og elektrifiserer havbruk og transportnæringen.

Vi leverer også løsninger som gjør byggeplasser utslippsfrie, og bygger et av verdens første nettverk for hurtiglading av elbåter. Entreprenørselskapet vårt prosjekterer, bygger og drifter fibernett og lav- og høyspentanlegg.

Datterselskapet BKK frakter strømmen hjem til 450.000 vestlendinger i 19 kommuner.

Vi er 1300 medarbeidere og er eid av 17 kommuner på Vestlandet sammen med Statkraft og to lokale kraft- og elektrisitetslag.

Les mer om historien vår

Visjon, verdier og etikk

Eviny skal skape en bærekraftig fremtid. Den er fornybar, elektrisk og digital. I over hundre år har vi vært garantisten for energibehovet på Vestlandet, det skal vi fortsatt være i fremtiden.

Eviny er en ansvarlig, pålitelig og åpen samfunnsaktør. For oss i Eviny er høy etisk standard et mål i seg selv.

Les mer om visjon og verdier

Vil du jobbe med oss?

Er du like opptatt av bærekraft som oss, og lurer du på hvordan det er å jobbe i Eviny?

Se her for å bli bedre kjent med oss!
  1. Fornybar energi

  2. Gir bærekraftige løsninger

  3. Kutter utslipp