Personvern-erklæring for Eviny

Denne personvernerklæringen gir deg generell informasjon om hvordan og hvorfor Eviny samler inn og behandler dine personopplysninger. Du kan også lese om hvilke hvilke personopplysninger vi samler inn og hva vi bruker dem til.

Snarveier til innhold på denne siden

Om personvern

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person, for eksempel navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som mer indirekte kan kobles til deg.

Det er viktig for oss at du vet hvorfor vi samler inn og behandler personopplysninger om deg, hva slags personopplysninger vi behandler om deg, og hvordan vi ivaretar ditt personvern.

Denne personvernerklæringen gir deg generell informasjon om hvorfor og hvordan Eviny samler inn og behandler dine personopplysninger, samt hvilke personopplysninger det er snakk om. Vi informerer deg også om hvordan vi ivaretar ditt personvern, samt hvilke rettigheter du har når vi behandler dine personopplysninger.

Når behandler vi personopplysninger?

Eviny behandler personopplysninger i følgende sammenhenger:

 • om deg som kunde for å oppfylle din kundeavtale
 • om deg som jobbsøker til Eviny i forbindelse med rekruttering
 • om deg som kunde eller interessent i markedsføring og tjenestesalg
 • om deg som kontaktperson for våre leverandører
 • om deg som besøker våre nettsider for å forstå hvordan innholdet på sidene våre blir brukt
 • om deg som besøker oss i våre bygg og anlegg
 • om deg som deltar på våre arrangementer
 • om deg som tar kontakt med oss via telefon, e-post eller sosiale medier
 • om deg som representant for politiske miljøer og myndigheter


Behandlingsgrunnlag

Vi behandler personopplysninger om deg basert på ett av følgende forhold:

 • Samtykke fra deg
 • Avtalen vi har inngått
 • Plikter vi er pålagt i lovgivning
 • Vår berettigede interesse

Behandlingsansvarlig

Alle selskapene i Eviny-konsernet behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av tjenester, som innkjøper og oppdragsgiver, som ledd i markedsføring og i forbindelse med besøk på våre nettsider.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger vil normalt være det selskapet i Eviny du har inngått avtale med eller har kontaktet.

Endringer i personvernerklæringen

Eviny vil ved behov foreta endringer i personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen vil alltid være oppdatert og gjeldende.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Eviny samler inn, behandler og tar vare på personopplysninger som er nødvendige for å oppnå formålene beskrevet ovenfor. Her er eksempler på hva slags personopplysninger vi samler inn og behandler:

Personlig informasjon

Kontaktinformasjon og annen informasjon som er nødvendig for å identifisere deg:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse.
 • Fødselsdato
 • Fødselsnummer
 • Personnummer

Avtaledata

Opplysninger nødvendig for å oppfylle avtalen med deg:

 • Kundenummer
 • Fakturainformasjon
 • Kundedialog
 • Informasjon om produkter og tjenester avtalen gjelder

Betalings- og kredittopplysninger

Informasjon som er nødvendig for at du skal kunne gjennomføre betaling i forbindelse med kjøp av produkter eller tjenester:

 • Kontoopplysninger
 • Betalingskort
 • Kredittverdighet
 • Betalingsstatus

Elektroniske data

Dette er opplysninger knyttet til besøk på våre nettsider og inkluderer:

 • Besøksstatistikk
 • Informasjonskapsler
 • IP-adresse
 • Enhet som ble brukt
 • Type nettleserVi bruker informasjonskapsler, også kalt cookies, på våre nettsider. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne når du besøker sidene våre.

Du kan lese om hvilke informasjonskapsler vi bruker, og hva vi bruker dataene til under.

De fleste moderne nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at de ikke blir akseptert. Dette vil medføre at noe funksjonalitet ikke fungerer som tiltenkt. På våre sider vil ikke innlogging på Mine sider, samt utfylling av skjema og lignende, fungere uten informasjonskapsler.

TemaData vi samler innDataene brukes tilVarighet i nettleser
Innlogging til Mine siderNavn, e-postadresse, evt. bilde el. andre kontaktopplysninger, tilganger til kundeforhold i EvinyLogge på Mine sider, og sikre at man får tilgang til å se riktig data24 timer
Chat med kundeserviceUnik chat-ID for personer som starter en chatHindre avbrudd hvis gjesten oppdaterer siden under chatsesjon3 minutter
YouTube-videoer på sideneGPS-lokasjon for enheten som åpner en side med YouTube-video og unik bruker-IDYouTube bruker dataene til å vise personlig innhold og annonser< 2 år
Måling av trafikk på sideneGjestenes pseudonymiserte klikk og bevegelser på nettsideneForbedre brukeropplevelsen på sidene våre2 år
Samtykke til informasjonskapslerOm brukeren tillater informasjonskapslerKan brukes til å holde orden på hvilke informasjonskapsler man har samtykket til7 dager

Sikkerhetsdata

Opplysninger som vi benytter for å sikre bruken av våre tjenester og anlegg:

 • Passord
 • Påloggingsinformasjon

Tekniske data

Informasjon knyttet til bruken av anlegg og applikasjoner:

 • Målerinformasjon
 • Ladestasjoner

Forbruksinformasjon

Informasjon om ditt forbruk av våre tjenester, som del av ditt kundeforhold, for eksempel:

 • Strøm- og energiforbruk
 • Måleverdier
 • Bruk av ladetjenester

Informasjon i forbindelse med en jobbsøknad

Informasjon gitt i jobbsøknader:

 • Navn og kontaktopplysninger
 • CV
 • Attester og referanser

Informasjon innhentet gjennom rekrutteringsprosessen:

 • Intervju
 • Personvurderinger
 • Innstillinger

Bruk av databehandlere

Eviny benytter også eksterne samarbeidspartnere til å behandle dine personopplysninger. Vi inngår databehandleravtale med alle selskaper som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt med oss.

Hvor blir opplysningene hentet fra?

Personopplysningene innhentes i de aller fleste tilfellene fra deg når du er i kontakt med oss eller inngår avtaler med oss. I noen tilfeller kan vi også innhente personopplysninger om deg fra eksterne kilder, tredjeparter, som for eksempel:

 • Elhub
 • Offentlige adresseregistre
 • Kredittopplysningsbyråer
 • Inkassobyråer
 • Installasjonsfirmaer
 • Utbyggere
 • Markedsføringspartnere
 • Forsikringsselskaper

Målinger på nettsidene våre

Piwik Pro

Vi bruker Piwik Pro (åpnes i nytt vindu) til å måle hvordan nettsidene våre brukes. Denne dataen bruker vi til å forbedre nettstedets funksjonalitet og brukervennlighet. Alle målinger er begrenset til bevegelser inn til, og på vårt nettsted.

Vi måler for eksempel:

 • Hvilke sider som brukes mest og hvordan brukerne beveger seg mellom sider på vårt nettsted.
 • Hvilken type enhet og nettleser som brukes.
 • Hvor lenge hver side besøkes.
 • Hvor brukeren kom fra når han eller hun åpnet en av våre sider.

Din IP-adresse skjules godt bak en kode, slik at det er svært vanskelig å vite hvilken fysisk enhet eller person disse dataene tilhører.

Eviny kan også dele denne informasjonen med leverandører av markedsføringskanaler. I så fall vil dataen brukes til å måle effekten av markedsføringstiltak, det vil si populariteten for våre annonser på andre nettsider eller applikasjoner. Dataen vil ikke brukes til å utforme personlige markedsføringstiltak direkte mot deg.

Vercel Web Analytics

Vercel er plattformen som lar oss gjøre nettsiden tilgjengelig på internett. I stedet for å bruke informasjonskapsler eller cookies, som mange analyseverktøy bruker, identifiserer Vercel deg med en hash som blir generert når du går inn på nettsiden vår. En generert hash er rett og slett en kode som midlertidig blir knyttet til deg som bruker. Det betyr at du ikke kan spores på tvers av dager eller ulike nettsider. Dette gir en mer personvern-vennlig opplevelse.

Den genererte hashen er gyldig i en dag, og så blir den automatisk nullstilt.

Hvordan beskytter vi opplysningene dine?

Vi har iverksatt en rekke sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine. For eksempel bruker vi tilgangsstyring til dine data. Dette betyr at våre ansatte sin tilgang til og behandling av dine personopplysninger, er basert på tjenstlig behov. De ansatte er i tillegg underlagt taushetsplikt.

Lagringstid og sletterutiner

Personopplysningene dine vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen (se tabell under Hvilke personopplysninger behandler vi?) og de lovpålagte plikter vi har. Oppbevaringstiden avhenger av kunderelasjonen du har til Eviny og av hvilke personopplysninger det er snakk om. For eksempel kan opplysninger om en kunde sitt forbruk av energi ha annen lagringstid enn fakturainformasjon.

Utlevering av personopplysninger til andre

Eviny utleverer ikke personopplysningene dine til utenforstående, uten at utleveringen skjer i henhold til et av følgende:

 • etter samtykke med deg
 • med hjemmel i lov eller forskrift
 • etter pålegg fra domstol eller annen kompetent myndighet
 • som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklig grunn

Dine rettigheter

Vår behandling av dine personopplysninger er regulert i personopplysningsloven og i personvernforordningen. Dette personvernregelverket gir deg flere rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger om deg.

Du finner fullstendig informasjon om dine rettigheter på Datatilsynet sine nettsider. (åpnes i nytt vindu)

Rett til innsyn i egne personopplysninger

Du har rett til å bli informert om behandlingen vi gjennomfører, og du kan når som helst be om innsyn i hvilke personopplysninger Eviny behandler og har registrert om deg.

Rett til å korrigere personopplysninger

Du kan be om at opplysningene om deg korrigeres dersom de ikke er riktige eller er ufullstendige.

Rett til sletting

I enkelte tilfeller kan du kreve at vi sletter dine personopplysninger. Dette kalles noen ganger «retten til å bli glemt». Vi kan likevel ikke slette personopplysninger som vi er lovpålagt å behandle.

Rett til begrenset behandling av dine personopplysninger

I enkelte tilfeller har du rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses, som vil si fryses eller stanses. Da kan vi ikke bruke opplysningene som vi har registrert om deg, men vi kan fortsatt lagre dem.

Rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger

Du har, dersom din særlige situasjon tilsier det, rett til å protestere på behandlingen av dine personopplysninger i de tilfeller vi behandler personopplysningene på bakgrunn av vår berettigede interesse.

Rett til å reservere deg mot elektronisk markedskommunikasjon

Du kan alltid motsette deg at vi benytter dine personopplysninger til direkte markedsføring.

Rett til dataportabilitet

Dersom vi behandler personopplysninger om deg basert på samtykke eller en avtale, kan du be oss om å overføre dine personopplysninger til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Rett til å trekke tilbake samtykket

Dersom du har gitt Eviny samtykke til å behandle personopplysninger om deg, har du til enhver tid rett til å trekke dette tilbake, om du ønsker det. Behandlingen vil da stoppe. Tilbaketrekking av samtykket påvirker imidlertid ikke lovligheten av behandlingen foretatt før samtykket trekkes tilbake.

Generell fullmakt

Dersom du skal gjøre endringer eller ønsker tilgang til informasjon om et kundeforhold du ikke selv er juridisk eier av, må du fylle ut et skjema som gir deg generell fullmakt.

Last ned fullmaktsskjema(docx, 22,4 kB) (fil lastes ned)

Kontakt oss

Ta kontakt med kundesenteret vårt hvis du har spørsmål om behandling av personopplysninger, eller du vil benytte deg av dine rettigheter.

Vi vil svare deg i løpet av 30 dager etter at vi har mottatt henvendelsen din.

Klage til Datatilsynet

Du kan også klage til Datatilsynet (åpnes i nytt vindu) dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger ikke er i samsvar med denne personvernerklæringen, eller dersom du opplever at vi ikke oppfyller dine rettigheter i tråd med personvernlovgivningen.

Personvern er viktig for oss. Vi setter pris på at du kontakter oss først, slik at vi kan hjelpe deg å løse problemet.