Hopp til innhold

Personvernerklæring for Eviny

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person, for eksempel navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som mer indirekte kan kobles til deg.

Det er viktig for oss at du vet hvorfor vi samler inn og behandler personopplysninger om deg, hva slags personopplysninger vi behandler om deg, og hvordan vi ivaretar ditt personvern.