BKK blir til BKK og Eviny

Nå blir BKK til to merkevarer. Konsernet skifter navn til Eviny, mens nettselskapet fortsatt skal hete BKK.

Mer om hva endringen til Eviny og BKK innebærer, finner du her. Nye nettsider kommer i høst.

På jakt etter våre produkter og tjenester? Besøk energi.bkk.no

Myndighetene har bestemt at alle energikonsern i Norge må skille nettselskapet, som har monopol på å drive strømnett, fra den konkurranseutsatte delen av konsernet.

Vi viderefører BKK-navnet i nettselskapet. Her jobber engasjerte ansatte med å drifte og vedlikeholde strømnettet døgnet rundt, året rundt for 450.000 vestlendinger.

I mer enn hundre år har BKK laget fornybar energi av vestlandsregnet. Med BKK i spissen er Vestland det største kraftfylket i Norge, og vi er allerede i front av elektrifiseringen av Norge. Men klimakrisen gjør at vi må gjøre mye mer, mye fortere.

Med Eviny skaper vi en ny merkevare. Eviny skal skape optimisme, nye muligheter, nye verdier og nye arbeidsplasser. På den måten skal vi være et fyrtårn i det grønne skiftet. Ikke bare i vår region, men i hele Norge. På sikt skal også Eviny bli en internasjonal aktør.

Eviny beskriver det vi er - og det vi skal bli. «Evig» fordi vi har produsert kraft i 100 år, og «ny» fordi vi skal framover. Det refererer til det fornybare. Vi skal skape en fremtid der vi tar ned utslippene - og skaper nye arbeidsplasser.

Eviny vil spenne over et bredt spekter av tjenester - fra vannkraftproduksjon, lading for elbil og elbåt, landstrøm for skip, elektrifisering av havbruk, solenergi, mobile batterier til byggeplasser, fiberteknologi, fjernvarme, kjøling og entreprenørvirksomhet.

Les mer her
artikkelbilde

BKK Spring blir Eviny ventures og øker ambisjonene betydelig.

BKKs venturefond har en ambisjon om å investere nærmere en halv milliard kroner i oppstart...

artikkelbilde

- Fremtidsoptimist av natur

Eviny er en pådriver og tilrettelegger i det grønne skiftet, sier konsernsjef Jannicke Hil...

artikkelbilde

Han er mannen bak det nye navnet

Etter Preben hadde foreslått «Eviny», trodde han det skulle havne i søplebøtta....

Lurer du på noe?

Dette er vi pålagt av myndighetene (NVE). Alle energikonsern som oss, som har både nettselskap og konkurranseutsatt virksomhet som kraftproduksjon, må gjøre et merkevareskille. Nettselskapet og den øvrige delen av konsernet kan ikke hete det samme eller bruke samme logo etter årsskiftet.

Nei, absolutt ikke! Vi er stolt av 100 år med BKK-navnet, og navnet skal leve videre i beste velgående. Men fra nyttår er det det som til nå har hatt navnet BKK Nett som blir BKK. Vi som bygger og drifter strømnettet, og sørger for at du har strøm hjemme og på arbeidsplassen din. Døgnet rundt. Året rundt. I alskens vestlandsvær. Derfor vil du fortsatt se BKK på biler, skilt og dyktige arbeidsfolk fra Etne i sør til Jølster i nord. Men de andre delene av BKK-konsernet som har hatt BKK-navn i seg, får nytt navn.

Et nettselskap har ingenting med internett å gjøre. Nettselskapene er de som frakter strømmen hjem til deg og arbeidsplassen din. Det er de som planlegger, bygger og vedlikeholder strømnettet. Alle nettselskapene i Norge er monopol-selskaper. Det er fordi det ikke hadde lønnet seg med to konkurrerende nettselskap ved siden av hverandre.

I BKK har vi cirka 22.000 km med strømkabler og strømlinjer. På kryss og tvers av 18 vestlandskommuner. I all slags vestlandsnatur. Det er faktisk like langt som fra Bergen til Sør-Afrika, og tilbake igjen. Og alt dette skal virke døgnet rundt. Året rundt. Det er det nettleien din går til.

Vi har brukt mye tid på å ta den rette beslutningen. Vi har samlet masse innsikt om kjennskapen til BKK. Vi har blant annet snakket med kunder, ansatte og andre som både kjenner oss og ikke kjenner oss. Konklusjonen er at BKK er tett knyttet til samfunnskritisk infrastruktur og strøm. BKK-kjennskapen er desidert størst på Vestlandet, i Bergensregionen og der vi har strømnett i dag. Dette passer perfekt for et regionalt nettselskap.

Det er eierne som har besluttet dette. Styret og eierne har vært tett på denne prosessen det siste året, og de stiller seg samlet bak denne beslutningen.

Det var en av våre flinke kollegaer som jobber med vannkraften som kom med forslaget. Navnet symboliserer at vi driver med fornybar energi som er en evigvarende ressurs. Det signaliserer også at vi hele tiden leter etter nye løsninger. Klimakrisen krever at vi gjør mye mer, mye fortere. Der skal vi spille en vesentlig rolle nasjonalt.

Fra årsskiftet er det bare de som jobber i nettselskapet som skal bruke BKK-navnet og BKK-logoen. Resten av konsernet blir Eviny, og skal bytte logo på eiendommer, biler, skilt, ladestasjoner og arbeidsklær. Vi må omprofilere over 300 biler, skifte logo på 400 ladestasjoner, 160 bygg og bytte arbeidstøy og ID-kort til over 700 ansatte. I tillegg skal vi lage informasjonskampanjer og ny nettside. Samlet vil dette koste 40-50 millioner kroner.

Nettselskapet skal ikke skifte navn og logo, så kostnadene med merkevareskillet i vårt tilfelle blir ikke belastet nettselskapets kunder. Det vil heller ikke påvirke prisen på strøm. Vi selger kraften vi produserer gjennom en kraftbørs, og det er markedet og etterspørsel som bestemmer prisen.

Vi skal ha gjennomført dette innen årsskiftet, slik myndighetene stiller krav om.

Myndighetene har bestemt at energikonsern må skille nettselskapet, som har monopol på å drive strømnett i sitt område, fra den konkurranseutsatte delen av selskapet.

Nei, rundt 40-50 kraftselskap eller nettselskap gjør nå det samme. Så langt vi vet, er det kun BKK og kraftselskapet på Røros som bytter navn på konsernet. De andre bytter på nettselskapet.

Våre nettkunder trenger ikke foreta seg noe som helst som følge av dette merkevareskillet, alt vil være som før.

Bare nettselskapet skal fortsette å hete BKK. Alle andre kommersielle satsinger som i dag bruker BKK-logoen vil skifte til Eviny. Vi har flere merkevarer med andre navn, blant annet Plug, Spring og Volte som vi må vurdere om vi skal videreføre som egne merkevarer. Innen årsskiftet skal vi finne ut hvordan dette blir i framtiden.

Nå har vi fortalt hva navnet blir. Nå skal vi bruke høsten på å omprofilere oss, og gjøre alle endringene som må til for oppfylle myndighetens krav. Senest 31. desember skal vi være ferdig.

Følg arbeidet vårt

Motta siste nytt om arbeidet vårt mot et fullelektrisk Norge.

Facebook
Twitter
Linkedin
Instagram
Leverandørinformasjon

Er du leverandør til BKK AS eller et annet BKK-selskap, skal du enn så lenge fakturere som før. Oppdatert informasjon ved endring finner du på våre gamle konsern-nettsiderher →

Kontakt oss

For generelle henvendelser og kundeservice, kan du ringe oss på 55 12 70 00

Presse/Media

Jan Kåre Austrheim

944 88 075

jan.austrheim@bkk.no