Hopp til innhold

For våre leverandører

Vi gjennomfører våre anskaffelser sånn at hensynet til kostnader, kvalitet og bærekraft blir ivaretatt. Derfor stiller vi noen krav til deg som er eller skal bli en av våre leverandører.

Kjøpekraft Vest

Kjøpekraft Vest er et innkjøpssamarbeid bestående av fem energiverk på Vestlandet, og Eviny er en del av dette samarbeidet.