For våre leverandører

Vi gjennomfører våre anskaffelser sånn at hensynet til kostnader, kvalitet og bærekraft blir ivaretatt. Derfor stiller vi noen krav til deg som er eller skal bli en av våre leverandører.

Når du skal sende oss faktura

Når du skal sende faktura til et av våre selskap, må du følge disse retningslinjene:

 • Send faktura til riktig selskap i EHF-format
 • Dersom du ikke kan sende EHF-format, kan du sende faktura som PDF til faktura@eviny.no (Åpner epostklient)
 • Sett betalingsfrist til 30 dager
 • Send eventuelle purringer til faktura@eviny.no (Åpner epostklient)
 • Ikke send faktura, fakturakopi eller purring til en ansatt sin egen e-postadresse

Merking av faktura

Det er viktig at feltet for "deres ref" og "ordrenr." blir riktig utfylt:

 • Deres ref. (BuyersReference): Ansattnummer til den i selskapet som skal motta faktura. Ansattnummeret har kun 1, 3, 4, eller 5 siffer.
 • Ordrenr: ("cac:orderReference»cbc:ID"): Dersom dere har mottatt en bestilling fra vårt ordresystem (IBX) skal ordrenummer legges inn i feltet Ordrenr.

Her kan du søke etter selskap som kan motta EHF-faktura (åpnes i nytt vindu)

Nye selskapsnavn

De fleste selskapene våre har nå skiftet navn. Du finner nytt navn i tabellen under.

Gammelt navnNytt navnOrganisasjonsnummer
BKK ASEviny AS880 309 102
BKK Spring ASEviny Venture AS818 908 962
BKK Kundetjenester ASEviny Marked AS927 315 165
BKK Varme ASEviny Termo AS979 427 697
BKK Elsikkerhet ASEviny Elsikkerhet AS994 302 299
BKK Breiband ASEviny Breiband AS988 414 581
BKK Digitek ASEviny Digital AS982 770 297
BKK Produksjon ASEviny Fornybar AS876 944 642
BKK Elektrifisering ASEviny Elektrifisering AS974 332 582
BKK Enotek ASEviny Solutions AS916 036 930

Vår innkjøpsstrategi

Eviny investerer betydelig både i nye og eksisterende anlegg, og deler av vår virksomhet er regulert av Lov om offentlige anskaffelser og reglene i Forsyningsforskriften. Dette stiller krav til hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser. Vi deler anskaffelsene våre inn i fem kategorier:

 • Entreprenør
 • Materiell
 • Konsulent
 • IKT
 • Eiendom

Uavhengig av om en anskaffelse er underlagt regelverket eller ikke, skal de gjennomføres på en måte som ivaretar kostnad, kvalitet og bærekraft (klima/miljø, sosiale og økonomiske forhold).

Dette er basert på følgende hovedprinsipper:

 • Konkurranse: likebehandling, ikke-diskriminering og etterprøvbarhet
 • Kvalifiserte leverandører: våre leverandører må dokumentere oppfyllelse av våre krav til HMS, kvalitet (QA/QS) og økonomi
 • Sosiale forhold: Vi skal bekjempe enhver form for korrupsjon og misligheter

For å sikre at våre leverandører oppfyller konsernet sine krav til HMS, økonomi, samfunnsansvar (CSR) og kvalitet (QA/QS), bruker vi Achilles kvalifikasjonsordning (åpnes i nytt vindu) til leverandørsøk og prekvalifisering av leverandører. Achilles er en felles kvalifikasjonsordning for energiselskap i Norden.

Det viktigste tiltak et firma kan gjøre for å bli en av våre leverandører, er å registrere seg i Achilles.

Kontakt Achilles for nærmere informasjon og registrering

Achilles Systems AS, Postboks 1817 Myrene, N-4801 ARENDAL

Tlf.: +47 37 06 35 30

E-post: qualification@achilles.com (Åpner epostklient)

Nettside: www.achilles.com (åpnes i nytt vindu)

Vi foretrekker bærekraftige leveranser

Gjennom gode anskaffelser og aktive leverandørforhold bidrar vi til å sikre bærekraftige verdikjeder.

Avfallshåndtering, emballering, utslipp fra transport og miljøsertifisering vil for eksempel være viktige aspekter i en konkurranse.

Med en klar visjon om null utslipp og et ønske om å være det mest bærekraftige konsernet på Vestlandet, krever vi at våre leverandører:

 • aktivt medvirker til å nå FN sine bærekraftmål
 • minimerer skadelige utslipp og avfallsproduksjon i et livsløpsperspektiv
 • etterlever internasjonale forretningsetiske konvensjoner (CSR)
 • ikke handler i strid med menneskerettighetene
 • Ikke handler i strid med forskrift om lønns- og arbeidsforhold ved utførelsen av tjenester

Kjøpekraft Vest