For våre leverandører

Gjennom anskaffelser og aktive leverandørforhold, bidrar vi til å sikre konkurransedyktige og bærekraftige verdikjeder i tråd med virksomheten sine overordnede mål. Derfor stiller vi noen krav til deg som er, eller skal bli, en av våre leverandører.

Snarveier

Vår innkjøpsstrategi

Eviny investerer betydelig både i nye og eksisterende anlegg, og deler av vår virksomhet er regulert av Lov om offentlige anskaffelser og reglene i Forsyningsforskriften.

Uavhengig av om en anskaffelse er underlagt regelverket eller ikke, skal de som hovedregel gjennomføres etter følgende prinsipper:

 • Kvalifiserte leverandører: våre leverandører må dokumentere oppfyllelse av våre krav til HMS, kvalitet (QA/QS) og økonomi
 • Konkurranse: likebehandling, ikke-diskriminering og etterprøvbarhet
 • Sosiale forhold: Vi skal bekjempe enhver form for korrupsjon og misligheter

Slik henvender Eviny seg til leverandørmarkedet

Eviny benytter hovedsakelig disse kanalene for å invitere leverandører til våre anskaffelser:

 • Eviny sin innkjøpsportal Ivalua (åpnes i nytt vindu)
 • Achilles kvalifikasjonsordning (åpnes i nytt vindu), en felles kvalifikasjonsordning for energiselskap i Norden. For nærmere informasjon og registrering: Utilities NCE | Achilles

Etiske retningslinjer og bærekraft

Eviny har forpliktet seg til å opptre på en bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig måte. Eviny sitt etiske grunnlag støtter seg på konvensjoner og retningslinjer utarbeidet av internasjonale organisasjoner som FN, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Denne forpliktelsen kan bare oppnås hvis våre leverandører og samarbeidspartnere opptrer på samme måte, i tråd med standarder som er i samsvar de forventninger som fremgår av dette dokumentet.

Les mer om Eviny sine bærekraftsmål

Når du skal sende oss faktura

Når du skal sende faktura til et av våre selskap, må du følge disse retningslinjene:

 • Alle faktura skal merkes med bestillingsnummer (ordrenummer.) og Deres referanse
 • Send faktura til riktig selskap i EHF-format
 • Dersom du ikke kan sende EHF-format, kan du sende faktura som PDF til faktura.eviny@aider.no (Åpner epostklient)
 • Sett betalingsfrist til 30 dager
 • Send eventuelle purringer til faktura.eviny@aider.no (Åpner epostklient)
 • Ikke send faktura, fakturakopi eller purring til en ansatt sin egen e-postadresse

Deres ref. (BuyersReference): Ansattnummer til den i selskapet som skal motta faktura. Ansattnummeret har kun 1, 3, 4, eller 5 siffer.

Ordrenr: Bestilling nr som kommer fra vårt ordresystem Ivalua.

Kontakt oss

Eviny er organisert som et konsern, der Eviny AS er morselskapet. I konsernoversikten finner du organisasjonsnumre og annen informasjon om alle våre selskaper.

Gå til konsernoversikt

Kjøpekraft Vest