Hopp til innhold

For våre leverandører

Vi gjennomfører våre anskaffelser sånn at hensynet til kostnader, kvalitet og bærekraft blir ivaretatt. Derfor stiller vi noen krav til deg som er eller skal bli en av våre leverandører.

Informasjon

Kjøpekraft Vest