Grønne obligasjoner

Eviny er et av Norges største fornybare energikonsern, og en stor aktør innen vannkraftproduksjon på Vestlandet. Våre grønne obligasjonslån har en ramme på inntil to milliarder kroner, og skal finansiere vannkraftprosjekter på Vestlandet.

Siden finanskrisen i 2008 har det vært en økende global interesse for klimariktige investeringer. Verdensbanken utstedte verdens første grønne obligasjonslån for institusjonelle investorer i 2008.

Som første selskap i Norge tilbød Eviny grønne obligasjoner til det norske obligasjonsmarkedet høsten 2014. Obligasjonene er øremerket investeringer i eksisterende og ny vannkraftproduksjon i Norge.

Rammeverk for grønne obligasjoner

Rammeverket for våre grønne obligasjoner er verifisert av Center for International Climate and Environmental Research (CICERO).

  • Grønne obligasjoner kan bli et viktig instrument i omstillingen til et lavutslippssamfunn.
  • Stadig flere ønsker å investere i klimariktige prosjekter.
  • For at et selskaps grønne obligasjonslån skal bli notert på Oslo Børs grønne liste kreves en uavhengig vurdering av hva lånet skal finansiere.
  • Forskningsorganisasjoner eller sertifiseringsselskaper kan gi en uavhengig vurdering.

Second opinion

Center for International Climate and Environmental Research (CICERO) har gitt en Second Opinion Cicero av Eviny sitt rammeverk for konsernets grønne obligasjonslån(pdf, 18,2 kB) (fil lastes ned)

Grønne obligasjonslån notert på Oslo Børs(pdf, 133 kB) (fil lastes ned)

Investeringsrapporter

Eviny sine grønne obligasjonslån har en ramme på to milliarder kroner, og skal finansiere ny vannkraftproduksjon, rehabilitering av eksisterende anlegg og damforsterkinger.

Pr. 31.12.2023 var 3190 millioner kroner investert i avsluttede prosjekter mens 526 millioner kroner var investert i pågående prosjekter.

Last ned investeringsrapport 2023(docx, 28,4 kB) (fil lastes ned)