Grønne obligasjoner

Som første selskap i Norge tilbød Eviny grønne obligasjoner til det norske obligasjonsmarkedet høsten 2014. Obligasjonene er øremerket investeringer i eksisterende og ny vannkraftproduksjon i Norge.

Siden finanskrisen i 2008 har det vært en økende global interesse for klimariktige investeringer. Verdensbanken utstedte verdens første grønne obligasjonslån for institusjonelle investorer i 2008.

I 2013 ble det utstedt grønne obligasjonslån på til sammen 10 milliarder amerikanske dollar globalt. Det er mer enn for hele perioden 2008-2012.

I 2014 ble det utstedt grønne obligasjoner på til sammen 36,6 milliarder amerikanske dollar.


Eviny er et av Norges største fornybare energikonsern, og en stor aktør innen vannkraftproduksjon på Vestlandet. Våre grønne obligasjonslån har en ramme på inntil to milliarder kroner, og skal finansiere vannkraftprosjekter på Vestlandet.

Rammeverket for våre grønne obligasjoner er verifisert av Center for International Climate and Environmental Research (CICERO).

Rammeverk for grønne obligasjoner

Rammeverket for våre grønne obligasjoner er verifisert av CICERO. Last ned dokument.(pdf, 18,2 kB) (fil lastes ned)

  • Grønne obligasjoner kan bli et viktig instrument i omstillingen til et lavutslippssamfunn.
  • Stadig flere ønsker å investere i klimariktige prosjekter.
  • I desember 2014 lanserte Oslo Børs en egen liste for grønne obligasjoner for å synliggjøre klimariktige investeringer.
  • For at et selskaps grønne obligasjonslån skal bli notert på Oslo Børs grønne liste kreves en uavhengig vurdering av hva lånet skal finansiere.
  • Forskningsorganisasjoner eller sertifiseringsselskaper kan gi en uavhengig vurdering.

Second opinion

Center for International Climate and Environmental Research (CICERO) har gitt en Second Opinion Cicero av Eviny sitt rammeverk for konsernets grønne obligasjonslån(pdf, 18,2 kB) (fil lastes ned)

Grønne obligasjonslån notert på Oslo Børs(pdf, 133 kB) (fil lastes ned)

Investeringsrapporter

Eviny sine grønne obligasjonslån har en ramme på to milliarder kroner, og skal finansiere ny vannkraftproduksjon, rehabilitering av eksisterende anlegg og damforsterkinger.

Pr. 31.12.2019 var 1390 millioner kroner investert i avsluttede prosjekter mens 958 millioner kroner var investert i pågående prosjekter.

Last ned investeringsrapport 2019(docx, 20,9 kB) (fil lastes ned)

Last ned investeringsrapport 2018(docx, 19,9 kB) (fil lastes ned)

Last ned investeringsrapport 2017(docx, 20 kB) (fil lastes ned)