En fornybar, elektrisk og digital fremtid

Vår visjon

Eviny skal skape en bærekraftig fremtid. Den er fornybar, elektrisk og digital. I over hundre år har vi vært garantisten for energibehovet på Vestlandet, det skal vi fortsatt være i fremtiden.

Nå står vi ovenfor vår tids største utfordring, med et energisystem i endring. Vi skal ta en aktiv rolle i utformingen av fremtidens energisystem, og bidra til våre kunders overgang fra fossilt til fornybart. Dette skal vi gjøre gjennom å sikre produksjon og distribusjon av fornybar energi, og pålitelig infrastruktur. Samtidig skal vi gå foran med å introdusere nye og innovative nullutslippsløsninger.

Som fremtidsoptimister er vi sikre på at vi kan lykkes.

Vår misjon

Vi kombinerer klimaansvar med lønnsom forretning

Eviny skal skape nye, grønne arbeidsplasser og være en pådriver for grønn omstilling og verdiskapning med utgangspunkt i Vestland.

Vi produserer og distribuerer fornybar energi og tilrettelegger for nullutslippsløsninger. Eviny er energipartneren som skaper verdier gjennom elektrifisering og digitalisering av samfunnet. Vi skal utfordre og gå foran i utviklingen av fremtidens fornybare energiløsninger og skape nye grønne arbeidsplasser.

Vårt kundeløfte

Sammen setter vi fart på grønn omstilling

I overgangen fra fossilt til fornybart har Eviny en nøkkelrolle med fleksibel og fornybar vannkraft, kostnadseffektiv og pålitelig infrastruktur, samt sikre, stabile og kunderettede digitale løsninger. Vi tar i bruk teknologi, innovasjon og digitalisering for å kunne konkurrere med alternative energiformer. Eviny ønsker å utkonkurrere fossile alternativer i stadig flere bransjer, så raskt som mulig.

Våre verdier

Vi tar ansvar

for å løse fremtidens energiutfordringer

Portrett av energimontør

Vi tar ansvar for å forvalte naturressurser og sikre at kritiske samfunnsfunksjoner ivaretas. Vi muliggjør overgangen til fornybarsamfunnet og driver utviklingen mot et nullutslippssamfunn. Sammen tar vi ansvar for å finne løsningene på fremtidens energiutfordringer.

Vi går foran

i utviklingen av fornybare energiløsninger

Portrettbilde av ansatt

Vi skaper fremtidens digitale infrastruktur og energisystem og går foran i utviklingen av fornybare, elektriske og digitale løsninger. Vi utvikler et moderne strømnett som muliggjør elektrifiseringen av samfunnet.

Vi skaper resultater

for eiere, kunder og klima

Portrettbilde av ansatt

Når vi skaper resultater for eierne våre og kundene våre, skaper vi samtidig resultater for klimaet og samfunnet. Når vi vokser innenlands og utenlands skal vi dele våre løsninger med flere for å få til mer raskere.