Deltar i prekvalifisering for Sørlige Nordsjø II

Publisert 15. november 2023

Konsortiet Shell+Lyse+Eviny vil delta i prekvalifiseringen for Norges første fullskala havvind-lisens, Sørlige Nordsjø II.

Havvind i NederlandFoto: Shell

– Dette er en viktig milepæl for partnerskapet vårt, to og et halvt år etter at samarbeidsavtalen mellom Shell, Lyse og Eviny ble signert. Jeg vil likevel understreke at det fremdeles er betydelige utfordringer med å sikre nødvendig balanse mellom risiko og forventet avkastning. Vi jobber videre med å forbedre prosjektet ytterligere frem mot auksjonen, sier Fredrik Celius, Shell sin prosjektleder for havvind i Norden

God dialog med myndighetene

Norske myndigheter vil holde en auksjon for å avgjøre hvem som får bygge ut havvind i Sørlige Nordsjø II. Auksjonen er planlagt i februar neste år, og i forkant må aktuelle aktører melde seg på en prekvalifisering. Aktørene som oppfyller minimumskravene og blir prekvalifisert, kan senere delta i auksjonen.

– Vi har hatt en god dialog med myndighetene hele veien, og jeg opplever at de forstår utfordringene vi står overfor, sier Celius.

I denne runden er det åpnet opp for en utbygging på inntil 1500 MW i Sørlige Nordsjø II. Området ligger helt på grensen til dansk sokkel. Gjennomsnittsdybden er 60 meter. Feltet skal bygges ut med bunnfast havvind, men dette vil trolig bli den dypeste utbyggingen av bunnfast havvind i hele verden. Det meste av bunnfast havvind som er bygget ut til nå er gjort på mindre enn 50 meters dyp.

Utfyller hverandre godt

I tillegg til Sørlige Nordsjø II er området Utsira Nord en del av første runde med havvind i Norge. Shell+Lyse+Eviny har det siste året besøkt en rekke norske verft og havner for å finne mulige samarbeidspartnere for de to første norske havvindprosjektene.

– Vi har kompetanse og erfaring som virkelig utfyller hverandre. Mens Shell har global erfaring med utbygginger i alle slags farvann, har Lyse og Eviny erfaring fra vannkraftproduksjon, kraftmarked og strømnett, sier Celius.

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler