Helhedsorienteret strategi for elektrificering

Elnet og infrastruktur er den største barriere for at opnå et fuldt ud elektrificeret samfund. Hvis det skal lykkes os at nå klimamålene og skabe nye arbejdspladser, er vi nødt til at tænke nyt. I de kommende år vil vi se en stor stigning i behovet for el, når transportbranchen og de mere energitunge industrier efterspørger mere elkraft. Norge skal have udarbejdet en helhedsorienteret strategi for elektrificering, hvor produktion, forbrug og elnet ses i sammenhæng.

Det mener Eviny:

Myndighederne skal sikre omstilling til grøn industri

Der skal være tilstrækkelig kapacitet til hurtigt at behandle ansøgninger om udbygning af vedvarende energi, elektrificeringsprojekter og ny grøn industri. Først da sikrer vi den nødvendige forudsigelighed, som erhvervslivet og industrien har brug for.

Vi oplever, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet til hurtigt at behandle ansøgninger om udbygning af vedvarende energi, elektrificeringsprojekter og ny grøn industri. Det er en stor barriere for at opnå målene.

Statnett skal spille en mere offensiv rolle

Det statsejede norske Statnett skal have mere kapacitet og flere ressourcer, så de kan være på forkant, når nye og fremtidsorienterede erhverv får brug for mere elektrisk kapacitet. Norge har brug for, at Statnett tager ny og øget forretningsaktivitet, som er baseret på vedvarende elektricitet, med i deres planlægning.

NVE skal have kapacitet til hurtigere sagsbehandling

Det norske vandløbs- og energidirektorat NVE skal have nogle rammer, der giver øget kapaciteten og dermed hurtigere sagsbehandling.

Netselskabernes ekspertise skal anvendes bedre

Regionale netselskaber med dokumenteret ekspertise og erfaring skal kunne aflaste Statnett i forbindelse med planlægning og udbygning af infrastrukturen. Det vil kunne øge tempoet og gøre arbejdet lettere for Statnett.

Der skal tages ny teknologi i brug

Strategien skal tage højde for, at der skal udvikles ny teknologi, hvilket kan gøre det muligt at udnytte nettet mere effektivt og holde omkostningerne nede. Strømstyringsapps, batterier, digitalisering og brug af kunstig intelligens er eksempler på teknologier, der kan bidrage til dette.