Offshore-vindkraft skaber nye muligheder for Norge

Havvind kan give Norge store muligheder. Udviklingen af en norsk offshore vindindustri vil bidrage til omstillingen og skabe nye arbejdspladser.

Offshore vindkraft er dyrere end elproduktion på land. Udbygning af et sammenkoblet europæisk offshore elnet vil give adgang til markeder, der er villige til at betale for strømmen. Dermed kan det være med til at gøre norske investeringer i havvind profitable.

Det mener Eviny:

  • Norge skal satse på havvind, så man sikrer et helhedsorienteret og velfungerende norsk elsystem.
  • Al ny produktion af vedvarende energi skal være rentabel uden statsstøtte. Støtteordningerne skal tilpasses efter den teknologiske udvikling.
  • Norge skal deltage i den europæiske udvikling af havvind, både med hensyn til arealdisponering og netudvikling
  • Staten skal spille en stærk rolle i forbindelse med udviklingen af offshore elnettet i samarbejde med vores nabolande
  • Netinfrastrukturen til elforsyning af olieanlæg skal udvikles, så den også kan bidrage til udvikling af havvindkraft.
  • Områdeløsninger på soklen med udtag fra stærke punkter i nettet giver den mindste belastning af fastlandsnettet og det største potentiale for yderligere udvikling.