Send inn gravemeldingsskjema

Skal du utføre arbeid i bakken?

Før gravearbeidet starter må du sende inn gravemeldingsskjema

Send inn skjema (åpnes i nytt vindu)

Gravemeldingen er gyldig i åtte uker. Hvis arbeidet ikke er ferdig innen åtte uker, må du sende inn skjema på nytt for å få ny gravemelding.

Ved uhell eller skader

Ved uhell eller skader må du umiddelbart stanse arbeidet og kontakte Eviny på telefon 55 57 00 00 (Åpner telefonklient)

Det gjelder også ved små rifter eller skade i isolasjon, rør eller plastkappe

Ta kontakt med Eviny eller Geomatikk hvis du er usikker

Derfor må du sende inn gravemeldingsskjema

Fjernvarmenettet inneholder vann med temperatur opp mot 120 grader, og med 25 bar trykk. Arbeid i nærheten av fjernvarmenettet kan være farlig hvis det utføres på feil måte. Derfor krever arbeid i bakken risikovurdering og gravemelding.

Arbeid i bakken kan blant annet være:

  • Graving
  • Boring
  • Spunting
  • Sprenging
  • Pigging
  • Nedsetting av stolper

Rørene våre må ikke utsettes for strekkpåkjenning eller mekanisk belastning. Graving eller bonitering nærmere enn to meter, eller sprenging nærmere enn fem meter, skal godkjennes av Eviny. Du må varsle i god tid, minst tre virkedager, før arbeidet starter. Merk at ingen skal jobbe på rørene våre uten oppdrag fra Eviny.

Hva er en gravemelding?

En gravemelding er en forespørsel til netteiere som har rør og ledninger i det området du skal grave i, for å finne ut om arbeidet du skal utføre kommer i konflikt med rør og ledninger som allerede ligger under bakken. Du sender gravemelding til Geomatikk på nettsidene deres (åpnes i nytt vindu). Der kan du også holde oversikt over alle meldingene dine og status for disse.

Send inn skjema (åpnes i nytt vindu)