Havvind

Shell, Lyse og Eviny satser stort på havvind

Målsettingen er å øke norsk kraftproduksjon, skape nye arbeidsplasser og bidra til å bygge en ny norsk industri med internasjonale ambisjoner innen flytende havvind.

Shell, Lyse og Eviny planlegger en storsatsing på norsk havvind. Konsortiet jobber med konsesjonssøknader for både Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

– Shell, Lyse og Eviny har bygget infrastruktur og skapt nye jobber i Norge i mer enn hundre år. De tre selskapene er pionerer i Norge på olje- og gass, kraftproduksjon og strømnett. Vi har vært med på å bygge opp leverandørindustrien, og nå vil vi bidra til å omstille den, sier prosjektleder Fredrik Celius i Shell.

– Som det største fornybarselskapet på Vestlandet ser Eviny store muligheter i havvind. Målet er å bidra til utvikling av nye lønnsomme arbeidsplasser, produsere mer fornybar energi og legge til rette for bærekraftig industri i Norge, sier Olav Osvoll, konserndirektør Fornybar i Eviny.

Global aktør på havvind

Shell har allerede flere tiårs erfaring med vindkraft, og har bygget ut store parker med bunnfast havvind flere steder i verden. Denne erfaringen blir verdifull for prosjektet som planlegges på Sørlige Nordsjø II, som skal bygges ut med havvindmøller som står fast på havbunnen på 60-70 meters dyp. Det blir det dypeste bunnfaste havvindprosjektet i verden.

Shell, Lyse og Eviny jobber for å finne nye, innovative løsninger for flytende havvind, som er i en pionerfase internasjonalt. Nylig fikk de tre energiselskapene 7,5 millioner kroner i Enova-støtte for et forprosjekt som skal videreutvikle dagens teknologi for flytende havvind.

Mann i gul uniformsjakke foran en demning i et snødekt landskap.
Shell, Lyse og Eviny ønsker å videreutvikle havvind sammen med norsk leverandørindustri, slik at også flytende havvind blir konkurransedyktig, sier Arne Andreas Riisnes, prosjektleder for havvind i Eviny.Foto: Svein Ove Søreide, Eviny

Videreutvikler flytende havvind

- En av utfordringene vi ser på, er de flytende fundamentene som skal bære de over 200 meter høye havvindmøllene. Konstruksjonene som har blitt brukt til nå, stikker veldig dypt, opptil hundre meter under havoverflaten. Norske fjorder og dypvannskaier har dybder til å klare så dype konstruksjoner, men det er en utfordring i andre land. Vi ønsker derfor å utvikle nye løsninger som kan brukes i andre markeder. Knekker vi den koden, skaper vi en global eksportmulighet for Norge. sier prosjektleder Fredrik Celius i Shell.

Shell, Lyse og Eviny har besøkt en rekke norske verft og havneaktører for å diskutere framtidig samarbeid. Shell er også partner i Tetra Spar (bilde øverst på siden), en flytende havvindmølle som allerede testes ut på testfeltet MetCentre i havet utenfor Karmøy, ikke langt fra Utsira Nord. Tetra Spar produserer strøm og henter verdifulle data som brukes i planleggingen av Utsira Nord-prosjektet.

En gruppe mennesker med hjelmer som går inne på et verftsområde.
Shell, Lyse og Eviny har besøkt en rekke norske verft og havner for å finne mulige samarbeidspartnere for utbygging av havvind på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Her fra et besøk på Hanøytangen på Askøy.Foto: Jarle Hodne, Eviny

80 prosent av vindressursene trenger flytende havvind

Det aller meste som er bygget ut av havvind i verden er bunnfaste installasjoner. Men mer enn 80 prosent av verdens havvind-ressurser finnes på dyp som krever flytende havvind.

- I dag er ikke flytende havvind lønnsomt verken i Norge eller andre deler av verden. Men det vil bli lønnsomt når teknologien modnes. Shell, Lyse og Eviny ønsker å videreutvikle havvind sammen med norsk leverandørindustri, slik at også flytende havvind blir konkurransedyktig, sier Arne Andreas Riisnes, prosjektleder for havvind i Eviny.

Se egen nettside for havvindsamarbeidet mellom Shell, Lyse og Eviny (åpnes i nytt vindu)

Fakta om havvindområdene

Du er kanskje også interessert i: