Havvind – fremtidens energikilde

Havvind kan være med på å løse fremtidens behov for energi. Men der det finnes muligheter, vil det også være utfordringer. Hva er egentlig havvind? Hvilke fordeler og ulemper gir det og hvor langt har vi kommet i utviklingen? Kan havvind bli den nye oljen?

Havvind kan være med på å løse fremtidens behov for energi. Regjeringen har en ambisjon om å bytte ut 30 000 megawatt med havvind innen 2040. Det tilsvarer nesten hele dagens norske kraftproduksjon. Eviny satser på havvind sammen med Shell og Lyse.

To typer havvind

Enkelt forklart er havvind vindmøller til havs. Vi bruker som regel ordet vindturbiner, og det finnes to typer av disse: bunnfast og flytende. Bunnfaste vindturbiner står på et fundament som står fast på havbunnen. Dette kan brukes på dybder opptil 50-70 meter. Flytende havvindmøller står på et flytende fundament som er ankret fast på havbunnen.

Fordelene med havvind er mange. Det er grønn, bærekraftig, miljøvennlig og fornybar energi. Havet er stort, og det er plass til mange vindturbiner. Det blåser dessuten oftere og sterkere på havet enn på land, og så lenge det blåser kan vi lage strøm. Og om det ikke blåser, kan vi supplere med vannkraft.

De to fornybare energiformene vannkraft og vindkraft utfyller hverandre nemlig perfekt. Nordsjøen har en av verdens beste vindressurser. Når det blåser mye, kan vi spare vann i magasinene våre. Når det er vindstille, kan vi dekke etterspørselen etter kraft med den regulerbare vannkraften.

Havvind og utbygging

Norske myndigheter har hittil åpnet to felt for havvind, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Shell, Lyse og Eviny planlegger å søke konsesjoner for havvind med flytende teknologi på Utsira Nord og bunnfaste løsninger for Sørlige Nordsjø II.

Shell, Lyse og Eviny har vært pionerer i Norge i mer enn 100 år. Vi har satt store spor etter oss. Shell står blant annet bak Troll-utbyggingen, som er et av verdens ti teknologiske underverk, og den største menneskeskapte konstruksjonen som er flyttet på. Shell har bygget mange havvindparker i hele verden og har i dag 850 MW i drift, mens omtrent 12 GW er under utvikling.

Også Lyse og Eviny har gjort store krevende utbygginger av både vannkraft og strømnett. De to kraftselskapene er blant landets største vannkraftprodusenter. Nettselskapene som Lyse og Eviny eier har til sammen bygget ut 36 000 kilometer med strømnett, nesten like langt som det er rundt jorden ved ekvator.

De tre selskapene har dermed ulik kompetanse og kunnskap som samlet gjør oss til en solid søker.

Ny stor industri

Havvind vil bli en stor industri i Norge, og Shell, Lyse og Eviny er opptatt av å bygge en industri som kan konkurrere internasjonalt. Det er spesielt på flytende havvind at Norge kan ta en ledende posisjon internasjonalt.

Det aller meste som er bygget ut av havvind i verden så langt er bunnfaste installasjoner. Men mer enn 80 prosent av verdens havvind-ressurser finnes på dyp som krever flytende havvind hvis ressursen skal utnyttes.

I dag er ikke flytende havvind lønnsomt verken i Norge eller andre deler av verden. Men det vil bli lønnsomt når teknologien modnes. Shell, Lyse og Eviny ønsker å videreutvikle havvind sammen med norsk leverandørindustri, slik at også flytende havvind blir konkurransedyktig.

Her kan du lese mer om havvindsatsingen til Shell, Lyse og Eviny