Alternative veier til skyen

Valgmuligheter som gir deg mer fleksibilitet og kontroll.

Skytjenester har blitt stadig mer populære blant bedrifter, og færre og færre tjenester driftes på lokale servere. Det er allikevel noen som har behov for alternativer til skytjenester, og andre kan ha tidskritiske applikasjoner eller tjenester som krever lave tidsforsinkelser.

Spørsmålene man må stille seg blir da: Er det godt nok med en offentlig internettforbindelse til skytjenestene vi bruker? Eller har vi høyere krav til beskyttelse av bedriftens data? Under utforsker vi noen alternativer, og hvordan disse kan være til nytte på veien til skyen.

Direkte tilkobling til skyleverandører når sanntidsinformasjon er kritisk.

En av de alternative tilkoblingsmetodene er direkte tilkobling mot datasenter hvor aktuelle skyleverandører har sine servere og tjenester. Dette innebærer å etablere en privat nettverksforbindelse mellom din lokale infrastruktur og datasenteret hvor skytjenesteleverandøren holder til. Denne tilkoblingsmetoden gir deg en dedikert og pålitelig forbindelse som kan forbedre ytelsen og sikkerheten til dine skytjenester.

Med en direkte tilkobling kan du oppnå høy båndbredde, lav forsinkelse og redusere avhengigheten av offentlige internettforbindelser. Dette er spesielt viktig hvis du håndterer store mengder data eller bruker sanntidsapplikasjoner.

Optimaliser applikasjonskoblingen med SD-WAN.

Ved implementering av skytjenester vurderer mange samtidig utfasing av sine IP-VPN-nettverk. SD-WAN er et alternativ til private tilkoblinger, og åpner for kostnadseffektive og optimale forbindelser til nesten hvilken som helst konfigurasjon; fra lokasjon-til-sky, lokasjon-til-applikasjon eller lokasjon-til-lokasjon.

SD-WAN Cloud OnRamp er en skybasert nettverksløsning for omfattende integrasjoner med fleksibilitet, sikkerhet og skalerbarhet. En eller flere virtuelle SD-WAN enheter etableres i kundens skyløsning (Azure, AWS) og gjør skyen til en integrert del av kundens SD-WAN. Løsningen velger da beste vei til kundens tjenester i skyen basert på pris, kvalitet eller andre preferanser.

Colocation åpner flere muligheter – uten store investeringer.

Er det godt nok å ha serverne i et bortgjemt skap på kontoret, eller har du behov for et annet oppsett? Ved å leie plass i små datasentre (Colocation) for egne servere, sikrer du at ekspertene ivaretar datasikkerheten, tilkobling til skyen og tjenestens skalerbarhet.

Colocation tilbyr dedikerte fasiliteter med høyt fokus på sikkerhet og miljø. Ved å etablere egne servere i Colocation som et alternativ til skytjenester, kan du beholde full kontroll på ditt utstyr, data og applikasjoner.

Videre kan du dra nytte av skalerbarhet, fleksibilitet og tilpassede løsninger for dine spesifikke behov. Colocation er også utformet med tanke på stabilitet og høy oppetid. Du kan sette opp redundante systemer for å sikre kontinuerlig drift og beskyttelse av ditt utstyr og dine verdifulle data.

Ved å flytte serverne til et eksternt, dedikert område slipper du å legge til rette for fysisk sikring av datarommet og de kostnadene dette medfører. Og, det er da mulig å ta en vurdering på om man slipper å gå til innkjøp av redundante linjer til kontoret når serveren allerede ligger på en annen lokasjon, hvor dette er ivaretatt som en del av leien.

Hvis man kun trenger internett på PC-en for å få tilgang til systemer og tjenester, kan mange klare seg med mobilen som back-up skulle hovedlinjen gå ned. Selvfølgelig er det mange unntak, men for mindre kontor er dette verdt å utforske.

Hybrid løsning basert på dine behov.

For mange bedrifter kan en kombinert løsning være beste alternativ. Standard tjenester kan være greit å plassere i skyen, mens noen tjenester bør kjøres på lokale servere. Dette innebærer å kombinere lokale infrastrukturer, Colocation og skytjenester for å oppnå en optimal løsning for din virksomhet.

Du beholder kontrollen over visse systemer og data lokalt, samtidig som du drar nytte av skytjenestenes skalerbarhet og fleksibilitet. Dette kan være spesielt nyttig hvis du ønsker å migrere gradvis til skyen eller beholde visse systemer og applikasjoner lokalt av ulike årsaker, som sikkerhet eller regelverk.

Hvilken hybridløsning som passer deg best, er avhengig av bedriftens planer, og behov de kommende årene. Her kan alle behov møtes, men det er du som må finne ut hva som passer og deretter legge en plan for gradvis eller delvis migrering.

Sikkerhet i alle ledd.

Når du vurderer alternative tilkoblingsmetoder, er det viktig å ta hensyn til sikkerheten. Du må sikre at alle tilkoblingsmetoder oppfyller sikkerhetsstandardene som gjelder din bransje. Dette kan inkludere bruk av kryptering, brannmurer, overvåkning og tilgangskontrollmekanismer. Du bør også vurdere å ha en plan for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data, uavhengig av hvilken tilkoblingsmetode du velger.

Mulighetene er der, men det er du som må vurdere behovet.

Ved å utforske alternative tilkoblingsmetoder, som skreddersydde løsninger for direkte tilkobling til skyleverandøren og utnyttelse av Colocation, kan du oppnå en unik kombinasjon av frihet, kontroll og optimalisering av din digitale infrastruktur.

Gjennom nøye vurdering av disse mulighetene og implementering av nødvendige sikkerhetstiltak, drar du full nytte av skytjenestene samtidig som du trygt opprettholder fleksibiliteten og sikkerheten for din bedrift.

Denne artikkelen er skrevet av Rune Askeland

Rune er leder for Leveranse og Utbygging i Evinys fibernett. Han har jobbet med fiberutbygging og nettverk i over 20 år, både som teknolog, produktutvikler og leder.

I nåværende stilling leder Rune ekspertene innenfor planlegging og forvaltning av både Evinys fiberinfrastruktur og noderom/Colocation.

Har du spørsmål? Send en mail til rune.askeland@eviny.no. (Åpner epostklient)