Fire nøkkelinnsikter for en vellykket implementering av ny SD-WAN løsning

SD-WAN-teknologi har forvandlet landskapet for nettverksinfrastruktur, og mens fordelene er mange, kommer ikke implementeringen uten sine utfordringer.

Ved å kombinere erfaring og refleksjon har vi kommet frem til fire viktige erfaringer som enhver organisasjon bør ta inn over seg før de begir seg ut på sin egen SD-WAN-reise.

1. Forstå egne forretningsbehov

Før vi kan tilby løsninger, er det avgjørende å dykke dypt inn i kundens virkelighet og behov. Gjennom omfattende konsultasjoner og grundige behovsanalyser kan vi skreddersy SD-WAN-løsninger som ikke bare adresserer eksisterende utfordringer, men også legger til rette for fremtidige behov og vekst, dermed sikre en vellykket implementering. Selve utrullingen går raskt hvis forretningsbehovet allerede er forankret hos alle involverte.

2. Grundig planlegging og klare konfigurasjonsmaler

Implementering av en ny SD-WAN løsning er en sammensatt og krevende oppgave hvis det ikke brukes forhåndsdefinerte konfigurasjonsmaler. Ved å gruppere enheter av samme type og benytte felles provisjonsmaler, vil organisasjoner effektivt minimere risikoen for snowflakes* og legge grunnlaget for en stabil og konsistent infrastruktur.

*Snowflakes beskriver lokasjoner med unikt oppsett som ikke følger malene som er satt opp i forkant, og dermed krever spesialoppfølging

3. Automatisering for effektiv levering

Automatisering står sentralt i arbeidet med å effektivisere prosessen og reduserer risikoen for manuelle feil. Ved å velge en samarbeidspartner som benytter seg av automatiserte prosesser, vil organisasjoner ikke bare akselerere leveringstiden, men også redusere sårbarheter knyttet til menneskelig feil. Dermed frigjøres ressurser til mer verdiskapende oppgaver.

4. Velge riktig løsning for dine behov

For å sikre suksess i implementeringen av ny SD-WAN løsning, er det avgjørende å velge den riktige løsningen. Gjennom en grundig evaluering av leverandører, og modellering av nettverksdesignet i et testmiljø, identifiseres den beste passformen for organisasjonens spesifikke behov og mål. Videre er det viktig å følge beste praksis anbefalt av bransjen og bygge et tett partnerskap med leverandøren for å sikre optimal ytelse over tid.

Oppsummert

Vi oppfordrer alle som utforsker ny SD-WAN løsning til å omfavne disse lærdommene og anvende dem i egne implementeringsprosjekter. Ved å lære av erfaringer, følge beste praksis og bygge på et solid fundament av grundig planlegging og samarbeid, vil organisasjoner oppnå betydelige gevinster i fleksibilitet, sikkerhet, og ytelse. Slik legges grunnlaget for fremtidig suksess.

Denne artikkelen er skrevet av Ghaith Almujalled

Ghaith er en nettverksarkitekt i Evinys SD-WAN-satsning. Han er en erfaren nettverksingeniør med ekspertise innen drift og design. Han har jobbet i forskjellige telekomselskaper i over 8 år.

I sin nåværende stilling er Ghaith ansvarlig for design og implementering av nettverksløsninger i skyen, sikkerhet og automatisering.

Har du spørsmål? Send en mail til ghaith.almujalled@eviny.no.

Du finner også Ghaith på GitHub.

Lyst å lære mer?

Våre eksperter kommer med råd og tips som gjør din IT-hverdag enklere.

Se alle våre fagartikler