Usikker is på regulerte vann

Ansatte i Eviny merker usikker is på Hamlagrøvatnet.
Ansatte i Eviny merker usikker is på Hamlagrøvatnet. Bildet er tatt i 2021.Foto: Eviny

Vi oppfordrer alle som skal ferdes på og nær islagte vann om å være oppmerksom på usikker is og åpne råker.

Når du skal på tur, må du være spesielt oppmerksom på regulerte vann, også i områder som ikke er skiltet eller avmerket på kart. Is på regulerte vann må alltid regnes for å være utrygg. I Eviny-området gjelder dette flere vassdrag i følgende kommuner:

 • Samnanger
 • Vaksdal
 • Voss
 • Bergen
 • Ulvik
 • Osterøy
 • Masfjorden
 • Modalen
 • Vik
 • Gulen
 • Sunnfjord
 • Fjaler
 • Hyllestad

På vann som er regulert til kraftproduksjon er isen stedvis svekket og dårligere enn på andre vann. Dette gjelder spesielt i områder hvor vannet er i bevegelse: inntak og utløp av vanntunneler og ved bekker, bekkeinntak og elveos. Inntak kan være plassert både langs land og ute i vannet.

Langs strendene på nedtappede vann kan isen ha store sprekker, særlig i bratte partier. Sprekkene kan være dekket av snø og vanskelig å oppdage.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget kart som viser svekket is på regulerte vann (åpnes i nytt vindu). Her finner du også oversikt over regulerte vassdrag i Eviny-området. Et annet nyttig tips er å kontakte det lokale turlaget, som også har god informasjon om forholdene i fjellet.

Vi ønsker at alle skal ferdes trygt i fjellet og ber turfolk om å ta ekstra hensyn til usikker is når fjellturene planlegges. God tur!

Nyttige lenker