Bli en del av Eviny

Du kan jobbe med drift, vedlikehold og beredskap

Eviny er et stort konsern som utvikler, selger og drifter betydelige mengder fornybar teknologi og infrastruktur. Mye av det vi har kan du finne der ute, enten det er kraftstasjoner i fjellheimen eller veilys i byen. Alt dette bygger, drifter og vedlikeholder vi.

De som jobber med drift og vedlikehold i Eviny-konsernet har ulik faglig bakgrunn. Mange kommer til oss allerede som lærling i energimontørfaget eller andre relevante fag, mens andre finner seg en plass hos oss etterhvert.

Innenfor drift i Eviny har vi mange ulike roller og fag:

  • Energimontør og telekommunikasjonsmontør
  • Energioperatør
  • Arbeidsplanlegger og anleggsleder innen elkraft
  • Elektriker
  • Mekaniker
  • Administrasjon og ledelse
  • Logistikk

Hverdagene vil være varierte. Vi jobber etter ulike arbeidsplaner, men ting kan skje og da gjør vi nye prioriteringer. Vi er en del av vakt- og beredskapsstyrken, og hvis noe skjer rykker vi ut. For eksempel med flomsikring i vassdragene våre, eller vi bistår andre nødetater og gjenoppretter sikker drift.

Ute i felten, oppe i fjellheimen eller hengende fra høyspentlinjer, får vi kjenne vær og vind på kroppen. Dette er jobben for deg som tåler litt frisk luft!

Dette er nok et av de områdene i konsernet som har de strengeste kravene til formell kompetanse, som fagbrev – men personlige egenskaper er likevel utrolig viktig. Folka hos oss jobber selvstendig og tar initiativ, men kan også samarbeide godt og tar rutiner og prosedyrer på alvor.

Eviny er et stort konsern med mange muligheter internt. Med erfaring og initiativ kan du utvikle deg og vokse inn i ulike roller med mer ansvar i organisasjonen. Det er opp til deg hvor du vil styre din egen utvikling – alt er mulig.

Nysgjerrig? Ta kontakt!

Er du nysgjerrig på hvilke muligheter som kan finnes for deg i Eviny-konsernet? Frode svarer gjerne på spørsmål

Seksjonssjef Drift Sør

Frode Langhelle

+47 91 82 12 97 (Åpner telefonklient)