Bli lærling hos Eviny

Er du på jakt etter spennende og varierte oppgaver i kompetente fagmiljøer? Bli lærling!

Hvert år rekrutterer vi nye lærlinger

Når du skal være lærling i en bedrift i to og et halvt år, er det viktig å ha det gøy på jobb! Hos oss får du gode kolleger, dyktige og erfarne instruktører, spennende og varierte oppgaver og mulighet for å arbeide på større prosjekter i hele Norge.

Og ikke glem at du får en fagkompetanse som er svært ettertraktet i arbeidsmarkedet – og lønn under utdanning!

Søk lærlingeplass i Eviny (åpnes i nytt vindu)

– Som telemontør får jeg varierte og utfordrende dager. Vi lærer alltid noe nytt, og alt er i forandring hele tiden, så jeg har et spennende arbeid livet ut.

Astrid, lærling i Eviny

Energimontør

En energimontør er en elektrofagarbeider som arbeider med elektrisk energi, fra kraftstasjonen hvor den blir produsert til den når frem til forbruker. Du lærer å montere, drifte og vedlikeholde elenergisystemer. Du får kompetanse på linjearbeid (fra 11 til 420 kV), stasjonsarbeid (spesialkompetanse innen vern og kontrollanlegg) og kabelarbeid (fra 45 til 420 kV).

Våre lærlinger får sertifikater/opplæring, og BE og AUS kurs.

Vi samarbeider med OKE (Opplæringskontoret Elkraft). Opplæringskontoret ligger på Gjøvik og her starter du med en ukes forberedende kurs.

Les mer om faget på utdanning.no (åpnes i nytt vindu)

Telekommunikasjonsmontør

En telekommunikasjonsmontør bygger, installerer, drifter og vedlikeholder telenett, kabelnett, satellittsamband, datanett og mobilnett. Som telekommunikasjonsmontør bygger og vedlikeholder du hele overføringsnettet for fiber, strukturert kabling, trådløst nett, kabel-tv, radiosamband og lignende fra tjenesteleverandør til forbruker.

Vi samarbeider med opplæringskontoret OKEL.

Les mer om faget på utdanning.no (åpnes i nytt vindu)

Energioperatør

En energioperatør er en elektrofagarbeider som arbeider innen energiproduksjon og energiforsyning. Arbeidet til energioperatøren er å montere, drifte, vedlikeholde og dokumentere produksjonsanlegg for energi, for eksempel kraftanlegg og strømtransformatorer, slik at vi får en sikker og stabil energiproduksjon.


Energioperatøren kan jobbe på mange forskjellige produksjonsanlegg, både høyspenning og lavspenning ved kraftanlegg og transformatorstasjonsanlegg.
Vanlige arbeidsoppgaver for en energioperatør:

  • overvåke energiproduksjon og energiforsyning
  • drifte energiproduksjon og energiforsyning
  • vedlikeholde energiproduksjon og energiforsyning
  • styre sentrale deler av strømnettet
  • feilsøking på en rekke installasjoner, som vannveier, turbiner, generatorer, transformatorer og apparatanlegg.

I det daglige arbeidet bruker energioperatøren instrumenter, dataskjermer og signaler i kontrollrommet til å overvåke driften.

Les mer om faget på utdanning.no (åpnes i nytt vindu)