Bli en del av Eviny

Du kan jobbe med prosjekter i Eviny

På tvers av Eviny-konsernet har vi mange ulike prosjekter gående hele tiden. Prosjekter er ofte etablert for å nå de strategiske målene i selskapet, for å sette fart på ulike satsinger, for å bygge nye anlegg eller drifte og vedlikeholde eksisterende løsninger. Disse har ulikt omfang og krever ulik kompetanse.

Prosjekter kjennetegnes ved at de har en tydelig start og slutt, og vi deler dem gjerne inn i faser:

 • Forprosjekt eller konseptfase
 • Planlegging og prosjektering
 • Gjennomføring eller bygging
 • Avslutning, drift og vedlikehold

En viktig del av alle prosjekter er å få inn de rette hodene og den rette kompetansen. Alt etter hva prosjektet skal løse kan vi trenge roller som:

 • Prosjektleder
 • Arbeidsplanlegger
 • Ingeniør
 • Montør
 • Utvikler og systemarkitekt
 • Koordinator
 • Andre fagspesialister

Eviny er et stort konsern med muligheter i alle kriker og kroker. Innomhus har vi mange sterke fagmiljøer, der det alltid er noen å spørre hvis du lurer på noe. Hos oss får du alle muligheter til å styre karrieren din i den retningen du selv måtte ønske. Vi mener kompetanseheving er viktig, og du vil selv få ta ansvar for egen læring med støtte fra oss.

Folka hos oss har mange ulike faglige bakgrunner. Det som kjennetegner dem er fagbrev, høyere utdanning eller relevant erfaring innen sine respektive fagområder.

Personlige egenskaper er vel så viktig som utdanning og erfaring, synes vi. Folka hos oss er løsningsorienterte, de ser muligheter og tar initiativ, men er også tro mot den opprinnelige planen og prosedyrene som er satt. Vi jobber godt sammen og lærer av hverandre.

Nysgjerrig på hvilke muligheter som kan finnes for deg hos Eviny? Ta kontakt!