Bli en del av Eviny

Du kan jobbe med strategi og bærekraft i Eviny

Eviny er et stort selskap med lang historie på Vestlandet. Likevel er det fremover vi skal. Og for å sikre at vi er på riktig vei, trenger vi folk som kan jobbe med strategi og bærekraft. Her får du være med å sette retningen for et av Norges største fornybarselskap.

Vi jobber syklisk med å utvikle strategien for Eviny-konsernet. Vi setter oss mål for hvor vi skal og setter retningen vi må ta for å komme oss dit. Å jobbe med strategi har en sentral funksjon i konsernet. Men hvordan gjør vi det?

Vi jobber i ulike prosjekter sammen med forretningen for å hjelpe de ulike avdelingene å følge konsernstrategien og nå bærekraftsmålene sine. Vi ser etter vekstmuligheter, prioriterer ressurser, gir råd og følger opp. Det som kjennetegner oss er at vi er opptatt av samfunnsoppdraget vårt, av å skape verdier og ta klimaansvar. Vi jobber kontinuerlig for å redusere negative miljøpåvirkninger og for å forsterke de positive. Her finnes det mange veier til mål, og du kan være med å bestemme.

Portrett av Daniel Syslak

Det som er fantastisk med Eviny er at her er strategi og bærekraft er det samme – du får ikke den ene uten den andre. Det er sånn det bør være

Daniel Syslak, rådgiver strategi og bærekraft

Her får du møte bredden av virksomhetene våre og blir kjent med mange. Du får lære, se sammenhenger og ta avgjørelser som påvirker og bidrar i det grønne skiftet – alt med et sterkt konsern i ryggen. Vi har god infrastruktur som gir rom for eksperimentering og høy fart. 

Det skal være kjekt å være på jobb hos oss. Vi jobber mot et felles mål og tar vare på hverandre på veien. Vi er også opptatt av intern mobilitet og kompetanseheving, slik at du kan utvikle deg både faglig og personlig når du er her.

Folka som jobber med strategi og bærekraft her fra før, har gjerne utdanning innen økonomi, strategi, teknologi eller bærekraft og miljø – men de personlige egenskapene er vel så viktige. Liker du å bygge nettverk, lede prosjekter, lære av de rundt deg og lære fra deg det du kan? Da kan det hende vi må bli bedre kjent!