Hopp til innhold

1. Q: Hvorfor har vi mottatt en betalingsanmodning?

A: Vi sender en betalingsanmodning fordi vi fakturerer på vegne av anleggseier. Derfor er vi juridisk pliktig til å kalle det for en betalingsanmodning. Dere betaler den på samme måte som en faktura.

2. Q: Hvem bestemmer prisen på vår betalingsanmodning?

A: Eviny Termo fordeler hovedfakturaen som blir sendt til anleggseier som inneholder alt forbruket levert til bygget. Prisen som står på denne fakturaen er derfor prisen vi fordeler videre. Derfor er det energileverandøren til anleggseier som bestemmer prisen på betalingsanmodningen.

3. Q: Hva er anleggsdrift?

A: Anleggsdrift er Eviny Termo sin fortjeneste og dekker målerinnsamling, fakturering, mine sider og et kundesenter som er åpent man-fre 08-18.

4. Q: Hvordan måles vannbåren varme i kWh?

A: Fjernvarmemålerne vi bruker er regner om forbruket av vannbåren varme ved hjelp av å måle temperatur og mengden vann som brukes til oppvarming.

5. Q: Hvorfor får jeg en betalingsanmodning for flere måneder?

A: Om dere har fått en betalingsanmodning for flere måneder skyldes dette enten en korrigering av forbruk eller pris tilbake i tid. Da vil du se at samme periode ligger med både pluss og minus foran seg. Om det ikke er en korreksjon har vi vært forsinket med faktureringen og dere får derfor en betalingsanmodning for flere måneder. Slike forsinkelser kan skje hvis vi mangler eller ved feil på hovedfakturaen til anleggseier, mangler målerstand på en eller flere minusmålere eller at det er blitt gjort en innflytning tilbake i tid.