Eviny Termo har inngått avtale om at Lyse skal overta tjenesten fordelingsmåling i løpet av andre kvartal 2024.

Tjenesten vil fortsatt bli levert slik du kjenner den i dag, men heretter vil du motta fakturaen/betalingsanmodningen fra Lyse Energiservice.

I overgangsperioden vil det bli et opphold i faktureringen. Det vil si at første faktura/betalingsanmodning fra Lyse blir sendt ut i mai, og den vil inneholde forbruket for mars og april.