Lokasjonspartner

Vi søker tomt for lading av tungtransport

Eviny ønsker å utvikle ladeinfrastruktur for tungtransport. Eviny har allerede et bredt nettverk av ladestasjoner i Norge, samt et av de største nettverkene med lynladere (350kW). Vil du bidra til miljøvennlig transport og bedre klima ved å etablere ladestasjon for tungtransport? Har du et tips eller en konkret tomt som kan være egnet til dette formålet?

Oslo kommune ønsker å være i front og har etablert et støtteprogram for ladeinfrastruktur til tunge kjøretøy i Oslo kommune (åpnes i nytt vindu)

Har du et tips eller en konkret tomt som kan være egnet til dette formålet?

Eviny vurderer å søke på Oslo kommune sitt støtteprogram, og er interessert i å komme i dialog med mulige tomteeiere eller aktører som ønsker å bidra.

Feiring Bruk har lynladeanlegg

Prosjektleder Lars Christian Danby Engø bruker Feiring Bruk sitt anlegg som et eksempel på hva vi er på jakt etter.

Ladeanlegg for tungtransport ved Feiring Bruk
Ladeanlegg for tungtransport ved Feiring Bruk

– En ladestasjon for tungtransport må være sikker og effektiv. Infrastrukturen må være godt synlig og tilpasset tunge lastebiler. Vi ser på en løsning hvor man setter opp 1-2 ladere med 2 DC ladekabler hver som et minimum slik som på Feiring Bruk. Området på Lørenskog hos Feiring Bruk er tilrettelagt for semitrailere, og vil derfor også kreve stort areal som følge av svingradius og sikkerhet rundt dette. Programmet til Oslo kommune setter pr nå ikke et slikt krav, men det er noe man bør se på for et fremtidig ladeanlegg for denne type kjøretøy. Langsiktig tilstedeværelse er også viktig for en vellykket stasjon av denne typen, presiserer Lars Christian.

Prosjektleder Lars Christian Danby Engø i Eviny foran Feiring Bruk sitt ladeanlegg for tungtransport.
Prosjektleder Lars Christian Danby Engø i Eviny foran Feiring Bruk sitt ladeanlegg for tungtransport.

Flere tomter er aktuelle utover Oslo kommune


Prosjektleder Lars Christian Danby Engø understreker at vi jobber med noen konkrete lokasjoner nå, men at Eviny ønsker å undersøke flere muligheter.


– Vi ønsker å snakke med de som ønsker å være med på det grønne skiftet. Fristen til første søknadsrunde er allerede 1. desember 2022, men det er også mulig å søke samme programmet 1. mars. Utover dette så forventes det at Enova også kanskje kommer på banen med programmer for hele landet. Så dersom det ikke er aktuelt eller mulig å avklare noe til 1. desember, så er det absolutt ønskelig å diskutere andre tidslinjer og områder utenfor Oslo, sier Lars Christian.

Interessert?

Det er Eviny sin avdeling for hurtiglading som er ansvarlig for utbyggingen. Utbyggingen vil være fossilfri og prosjektoppstart vil være etter evt. tildeling av midler fra Oslo kommune i starten av 2023.

Dersom prosjektet ikke får finansiering som forventet, vil det være aktuelt å søke i neste søknadsrunde eller andre fremtidige støtteprogrammer.

Dette gjør du:

Send en kort mail eller ring til lars.engo@eviny.no (Åpner epostklient), telefon +4740615502 (Åpner telefonklient) innen 18. november 2022.

I mailen beskriver du:

  • Tomteadresse og eierskap
  • Motivasjon for å bruke denne tomten
  • Hvordan dette kan bidra til å få etablert infrastruktur
  • Eventuelle kontaktpersoner