maritim lading

Ladeanlegg for elektrisk båt

Bli vår neste lokasjonspartner og etabler ladestasjoner for båt på kai eller i marina

Slik får du ladere i din havn

  1. Du tar kontakt med oss

  2. Vi evaluerer området

  3. Vi bygger nødvendig infrastruktur

  4. Vi setter opp ladere

  5. Klart for å ta imot ladegjester!

Vi ønsker å bygge ut infrastruktur for lading for å kunne gi enda flere gleden av stillhet på sjøen! For å få det til trenger vi partnere med tomt, kai eller marina der vi kan bygge vår neste ladestasjon.

Å være lokasjonspartner er gratis for deg, og vil være med å gjøre havnen mer attraktiv.

Hva vil det si å være en lokasjonspartner?

Som lokasjonspartner får du nyte alle fordelene som følger med ladestasjonen.

  1. Økte inntekter
  2. Flere besøkende
  3. En renere og stillere havn

Vi bygger, eier og drifter ladeanlegget. Dersom havnen trenger ny eller oppgradert nettstasjon på grunn av svak kapasitet i nettet, inngår dette som en del av prosjektet.

Kan du se for deg en havn uten oljesøl og diesellukt? Bli en tilrettelegger for utslippsfri og lydløs båtglede!


Ren havn. Ren luft. Ren kyst.

Visste du at:

den største barrieren for at folk skal kjøpe elbåt ikke er pris?

Den største barrieren for folk når de vurderer å kjøpe elbåt er nemlig mangelen på infrastruktur for lading. Bygger vi flere ladestasjoner, gjør vi det enklere for folk å velge elektrisk!

Kilde: Båtlivsundersøkelsen 2023 (åpnes i nytt vindu)

Kontakt oss

Har du en kai som kan være aktuell som ladestasjon for båt? Ta kontakt med oss for å utforske mulighetene

Bjørn Hønsi Følling

Leder Maritim Lading

+47 948 60 257 (Åpner telefonklient)