Hopp til innhold

Øistein forteller hvordan IoT gjør hverdagen vår grønnere og smartere

Publisert 18. mars 2022

Søppelspannet ditt tømmes bare når det er fullt. Veien brøytes med en gang snøen har falt. Feieren kommer bare hvis du faktisk har brukt peisen. I fremtiden er det bare fantasien som setter grensen for hvordan tingenes internett kan forbedre hverdagen vår. 

Øistein Smith-Strøm, kommersiell sjef for telekom og IoT i Eviny
Foto: Odd Mehus

Du tenker gjerne ikke over det, men det er allerede enheter tilkoblet til internett overalt rundt oss. Smartklokken på armen din snakker med mobilen og måler hvor langt du har løpt. Navigasjonssystemet i bilen din sier hvor det er kø og om det er ledig parkeringsplass.

Dette nettverket av dingser utstyrt med sensorer, som gjør at de kan koble seg til hverandre og utveksle data, kalles IoT (Internet of Things, altså tingenes internett). Ved å koble mange enheter sammen får vi sanntidsdata – fremfor å anta hvordan det står til.

– Nå skal vi ta det et viktig steg videre! Med våre samarbeidspartnere skal vi bruke denne sensorteknologien til å bidra til positive klimaendringer i samfunnet, sier Øistein Smith-Strøm, kommersiell sjef for telekom og IoT i Eviny.

Han drømmer ikke bare om en smartere og enklere og mer bærekraftig fremtid. Sunniva jobber faktisk med løsningen.

– Med tingenes internett kan vi effektivisere arbeidsoppgaver i samfunnet slik at vi raskere når klimamålene.

Eviny sikter mot næringsliv og kommuner i arbeidet med å forbedre måten vi forvalter verdier på. Ved å la tingenes internett bli en større del av infrastrukturen i landet vårt, er det nemlig et stort potensial for å spare penger, arbeidstid og minske klimautslipp.

Samler ekspertisen


Sammen med ledende samarbeidspartnere, bygger Eviny et landsdekkende IoT-nett. Samtidig etableres et ekspertmiljø som etter hvert skal invitere gründere, akademia og næringsliv.

– Det er vårt samfunnsansvar å åpne opp om hvordan vi jobber med dekning og teknologi og la andre være med på å bygge og prøve ut ulike løsninger, sier Smith-Strøm entusiastisk.

Teamet hans er i gang med flere pilotprosjekter for å teste forbedringer i samfunnet. Sunniva Therese Oppedal er forretningsutvikler for IoT i Eviny. Hun er opptatt av å skape reell verdi for kundene.

– Vi er opptatt av å finne ut hvor det er størst behov for å ta i bruk denne nye teknologien. Samtidig skal data vi samler inn være kvalitetssikret, sier forretningsutvikler i Eviny, Sunniva Therese Oppedal.

Øistein og Sunniva foran hovedkontoret til Eviny
Øistein og Sunniva er opptatt å være en pådriver for grønn omstilling og smartere byer

I sommer testet hun bruk av sensorer for å måle badetemperaturer i Bergen.

– Men vi må bruke muligheten til å gi oss noe mer enn det som er kjekt å ha. Vi vil gjøre en forskjell. Derfor er vannmåling og bosstømming mye mer relevant, sier Oppedal.

Hun ble overrasket da hun oppdaget hvor mye manuelt arbeid som fortsatt gjøres.

– Fortsatt er hverdagen til mange bedrifter preget av jevnlige fysiske kontroller og inspeksjoner, basert på erfaring. Dette kan gjøres mye enklere ved hjelp av sensorikk. Du slipper manuelle temperatur- og fuktmålinger, og får automatisk varsling og data inn i systemet ditt, forteller hun.

Evinys IoT-partnere har plassert sensorer i kumlokk og søppelspann. Pilotprosjektene skal sørge for at forurensende avløpsvann ikke renner ut i sjøen og at søppelet tømmes når det faktisk er fullt. I tillegg til at det bare sendes ut mannskap ved reelt behov.

IoT-sensor festet under et kumlokk der den måler vannstand
IoT-sensorene gjør det mulig å fange opp mulige oversvømmelser

– Slik bruker vi tingenes internett til å skape en grønnere og smartere hverdag for folk flest. Vi innhenter data på tilstander, slik at de riktige tiltakene kan velges til nødvendige utbedringer i samfunnet, forteller Oppedal.

Hun mener det ikke er noen tvil om at IoT kan støtter opp under arbeidet næringsliv og kommuner gjør for å sikre bærekraftsmålene.

– Vi kan forbedre eksisterende driftsmodeller og handle basert på kunnskap. Slik kan vi gjøre tjenester som for eksempel søppelhenting mer behovsbaserte, i stedet for at de blir jevnlig kontrollert.


Det er det gøy å være med å bidra til!

Syv positive samfunnsendringer med tingenes internett

Her er eksempler på endringer som IoT kan bidra til. Vi er allerede i gang med prosjekter relatert til flere av disse.

1. Vi unngår oversvømmelser

Kumlokk skal drenere vann i veibanen. Det som ofte skjer er at de går tett på grunn av løv, stein og avfall. Oversvømmelsen kan medføre store kødannelser i veibanen, slik at varer og tjenester ikke kommer frem. Ofte er vannlekkasjen også nær bygninger som får vannskade og må vedlikeholdes på nytt.

En utfordring i dag er at kommunene ikke kan forutse hvilke kummer som vil gå tett. De må kontrollere ved fysisk befaring. Ved å plassere små sensorer i kummene, får driftsansvarlige varsling når kummen er full, og kan agere deretter. Denne oversikten vil også kunne forhindre uønskede utslipp i sjøen.

2. Søppelspannet tømmes bare hvis det er fullt


Kaster du like mye søppel som naboen? Renovasjonsselskapet kommer til oppsatt tid uansett. Vi har alle ulikt kastemønster. Ved at spannet selv sender varsling om når det er fullt, kan henteruten legges opp deretter. Det reduserer både støy, utslipp og skape effektive kjøreruter.

3. Aldri mer snøkaos


Vinterens første snø skaper ofte trafikkaos i norske byer. Men er det nødvendig å brøyte overalt når snøen først kommer? Tenk om brøytemannskapet fikk inn data som viser hvor de bør brøyte først og hvor det ikke trengs salting?

Tingenes internett kan koble sammen data som viser temperatur, transportruter og live-kamera slik at brøytemannskap kan jobbe mer effektivt.

4. Feieren kommer bare hvis det trengs


Med jevne mellomrom får du varsling om at feieren er på vei. Men hvis du ikke har brukt ildstedet ditt på to år, trenger du sannsynligvis ikke besøk. Med en sensor i pipa kan feieren heller få varsling når hun bør ta seg en tur.

5. Vi unngår bygningsskader


Sensorer kan måle fukt i kjelleren på eldre bygninger. Inneklima og luftfuktighet varsles. De kan til og med sørge for å lukke vinduene hvis noen har glemt å lukke etter luftingen. Måling av helsefarlig radon er også mulig med små IoT-sensorer plassert på riktig sted.

6. Kan redde liv i havnene


Når noen har falt på sjøen er livbøyen lett tilgjengelig i norske havner. Dessverre kan livbøyeskapene utsettes for hærverk og må kontrolleres manuelt. En liten sensor i skapene kan sende et varsel til vaktselskapet om at livbøyen må undersøkes. Eviny har allerede installert sensorer på livebøyeskapene i Oslo Havn.

7. Tar vare på resirkulerbart materiale


Det er dessverre et vanlig problem at papp som samles inn i offentlige containere utsettes for regn og fukt. Nå papp først er blitt vårt kan den dessverre ikke resirkuleres og må destrueres. Et tap for miljøet og livssyklusen for dette produktet. Ved å installere fuktsensorer i containerne kan det varsles ved økt fuktighet, og containerne kan tømmes før pappen blir våt.

Fakta om IoT

  • IoT, eller tingenes internett, er det norske begrepet for Internet of Things.
  • IoT handler om å koble enheter til nett slik at de kan utveksle data og gi oss sanntidsinformasjon om nær sagt hva som helst.
  • Tingene kobles opp i et nytt nettverkssystem, laget for å formidle små informasjonsmengder av gangen. Dermed trenger senderne så lite strøm at enkle batterier kan holde dem gående i årevis.
  • Sammen med ledende samarbeidspartnere, bygger Eviny et landsdekkende IoT-nett. Flere systemer kan benyttes. Blant annet LoRaWAN, kort for Long Range Wide Area Network, som Eviny bygger i samarbeid med Eidsiva Bredbånd og teknologiselskapet Last Mile Solutions.

Du er kanskje også interessert i: