Europeisk energisamarbeid er viktig

Dette mener Eviny:

Vi høster store fordeler av å være en del av det europeiske kraftmarkedet, både i form av økonomi og forsyningssikkerhet. Europas energisystem er i dag i stor endring som følge av klimapolitikken, og EUs regelverk på energiområdet utvikles i høyt tempo. Disse endringene får betydning for Norge ved at markedet for vår energinæring endres, og ved at mye av regelverket får følger for norsk lovgivning som følge av EØS-avtalen.

Norge har spesielle interesser å ivareta ved at vi har et nært fullt fornybart energisystem, og ved at vi har overskudd av fornybar energi.

Hver dag tester vi nye forretningsløsninger innen elektrifisering og gjør løsningene klare for markedet. Vi tester løsninger først på Vestlandet, så skalerer vi nasjonalt og deretter utover Norges grenser. I dette ligger EØS-avtalen som en avgjørende og viktig premiss. Dersom systemer og regulatoriske rammeverk blir for forskjellige, ender vi lett med at løsningene vi utvikler ikke kan skaleres eller eksporteres. Mye av denne eksporten vil komme i form av tjenester, og det er derfor viktig at dette tas med i videre utforming av rammevilkår for eksport.

Norske interesser må ivaretas gjennom tidlig engasjement i EUs regelverksutvikling, når påvirkningsmulighetene er størst.

Leder samfunnskontakt

Benedicte Staalesen Nilsen

+47 468 11 753 (Åpner telefonklient)