Hopp til innhold

Vindkraft til havs gir nye muligheter for Norge

Havvind kan gi store muligheter for Norge. Utvikling av en norsk havvind-industri vil bidra til omstilling og skape nye arbeidsplasser i industrien.

Vindkraft til havs er dyrere enn kraftproduksjon på land. Utbygging av et sammenkoplet europeisk strømnett til havs vil gi tilgang til markeder som har betalingsvilje. Dermed kan det bidra til lønnsomhet i norsk satsing på havvind.

Dette mener Eviny:

  • Norsk havvindsatsing må utvikles slik at den sikrer et helhetlig og velfungerende norsk kraftsystem
  • All ny produksjon av fornybar kraft må være lønnsom uten subsidier. Støtteordninger må rettes inn mot teknologiutvikling.
  • Norge må delta i den europeiske utviklingen av havvind, både med hensyn til arealdisponering og nettutvikling
  • Staten må ta en sterk rolle i utviklingen av strømnett til havs, i samarbeid med våre naboland
  • Nettinfrastruktur for elektrifisering av petroleumsinstallasjoner må utvikles med tanke på at den også kan bidra til utvikling av havvind.
  • Områdeløsninger på sokkelen med uttak fra sterke punkt i nettet gir minst belastning i fastlandsnettet og størst potensial for videre utvikling.

Leder samfunnskontakt

Benedicte Staalesen Nilsen

46811753 (Åpner telefonklient)