Rask overgang til nullutslipps-samfunnet

CO2-avgift er det mest effektive virkemiddelet for å oppnå utslippskutt. Når alle må ta hensyn til prisen for utslipp, vil det utløse store utslippskutt.

Utfasing av fossil energibruk og overgang til nullutslippsløsninger krever bred innsats fra det offentlige. Vi trenger støtte for å utvikle teknologi, og ordninger som bidrar til at nullutslippsløsninger blir tatt i bruk. Det offentlige er en stor innkjøper og må gå foran med krav om nullutslipp. Virkemiddelapparatet må gi støtte til utvikling og utrulling av løsninger, og skatter og avgifter må favorisere nullutslippsløsninger.

Dette mener Eviny:

  • CO2-avgiften må trappes opp til 2000 kr per tonn i 2030, i tråd med Stortingets vedtak ved behandling av Klimameldingen
  • Offentlige anbud må stille krav om nullutslipp
  • Fylkeskommuner må få dekket merkostnader ved å stille krav om nullutslipp i anbud
  • Myndighetene må opprettholde fordeler som bidrar til rask innfasing av kjøre- og fartøy med nullutslipp
  • Redusere risiko for aktører som etablerer storskala grønn hydrogenproduksjon, for eksempel gjennom «differansekontrakter»

Leder samfunnskontakt

Benedicte Staalesen Nilsen

+47 468 11 753 (Åpner telefonklient)