Vannkraft er ryggraden i fremtidens energisystem

Vannkraft står for 93 prosent av norsk elektrisitetsproduksjon. Med dette har vi et nærmest utslippsfritt og svært fleksibelt energisystem, noe som gir oss et fortrinn på vei mot fremtidens nullutslippssamfunn. Fleksibel vannkraft gjør det mulig å fase inn store mengder ny uregulerbar og fornybar kraft som for eksempel havvind.

Over 90 prosent av vannkraftverkene er offentlig eid. Verdiskapningen kommer hele samfunnet til gode gjennom skatter, avgifter og utbytter til stat og kommuner. Det er viktig å legge til rette for å videreutvikle den norske vannkraften.

Dette mener Eviny:

  • Myndighetene må ta hensyn til både miljø og kraftproduksjon i revideringen av tidligere gitte vannkraftkonsesjoner. Nytteverdien må veies mot miljøkonsekvensene.
  • Skattesystemet for vannkraft må legge til rette for investeringer i ny og eksisterende produksjon.
  • Konsesjonsprosessene må kortes ned.

Leder samfunnskontakt

Benedicte Staalesen Nilsen

+47 468 11 753 (Åpner telefonklient)