Energimarkedet og strømpriser

Hvilken påvirkning har energimarkedet for strømprisen? Og hvordan kan økt produksjon av fornybar energi og energieffektivisering bidra til å normalisere strømprisene på sikt.