Hopp til innhold

Fornybar energi og mulighetene det gir oss

I dag kaster flere bedrifter og privatpersoner seg på den fornybare energibølgen for å bidra til å nå 1,5 gradersmålet og å være en del av en mer bærekraftig hverdag. Her er litt om hvorfor vi trenger mer fornybar energi, og hvilke muligheter det byr på.

Hva krever overgangen til fornybar energi?

Fornybar energi er på ingen måte et nytt fenomen. Tvert imot: Mennesker har benyttet seg av vindkraft i tusenvis av år. Helt fra å føre oss over havet til uoppdaget land, til å skape elektrisitet med vindmøller.

Eviny har levert energi fra vannkraft i over 100 år, og i Norge er vi verdensledende på å bruke vannkraft for å produsere elektrisitet.

Enkelt forklart er fornybar energi en naturlig del av jordas energikretsløp og kilder vi kan bruke om og om igjen. Dette kan vi ikke gjøre med fossile energikilder som olje og gass, fordi det kan ta opp til millioner av år for å omdannes fra planter og dyr. Derfor regnes ikke disse kildene som fornybare selv om de i utgangspunktet har blitt omdannet fra naturlige kilder.

Noen fornybare energikilder som finnes i dag er:

  • Vannkraft
  • Vindkraft
  • Solenergi
  • Bølgekraft
  • Havstrømmer

Disse kildene står klare til å brukes i dag, og i Norge er vannkraft en av de største ressursene vi har til å produsere strøm. Trikset er å benytte seg av riktig løsninger for å oppnå effektiv energiutnyttelse for å dekke kraftbehovet til milliarder av mennesker og industrier verden over.

For å gå inn i den grønne skiftet må overgangen fra olje, gass og kull til fornybar energi gå mye raskere enn det det gjør i dag hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet. Det betyr at flere industrisektorer må ta sjansen å satse på fornybare løsninger fremfor å velge de enkleste og rimeligste løsningene.

Vi er alle i samme båt

Dessverre er mange samfunn fortsatt avhengige av gamle energikilder som olje, kull og gass for å ha tilgang på varme og strøm. Dette krever at vi utvikler fornybare løsninger som kan implementeres enklest mulig. Derfor er det et stort behov for omlegging av infrastruktur og nye metoder for utvinning av fornybar energi i mange land ‒ også i Norge.

Som direktør ved Bjerknessenteret, Kikki Kleiven, forteller i en artikkel på energiogklima.no kan vi allerede se de negative konsekvensene av klimaendringene gjennom ekstremvær og tørke, og at det rammer oss alle på en global skala.

– Og det gjør det lettere å sammenfatte alvoret i det hele, fordi du kan lese av hvordan det vitenskapelige grunnlaget, de observerte dataene og de ulike fremtidsscenarioene slår ut for hver region i verden. Jeg håper det vil sette politikere bedre i stand til å se at dette angår oss alle, at klimaendringene virkelig er globale, sier Kleiven.

Norge står i bresjen for vannkraft og elektrifisering

Visste du at 90 prosent av strømmen i Norge hentes fra vannkraft? Eller at nesten 100 prosent av strømmen vår blir laget av fornybare energikilder? Det er oppløftende tall som viser at det er mulig å hente energien vi trenger fra fornybare kilder når vi legger til rette for det.

Selv om nesten 100 prosent av elektrisiteten vi produserer kommer fra fornybare energikilder, er fortsatt halvparten av energiforbruket vårt basert på olje og gass. Det betyr at strøm må erstatte bensin og diesel i blant annet transport- og industribransjen for at vi skal redusere utslippet av klimagasser.

I Norge er vi ledende på elektrifisering og tar stadig store steg mot å bytte ut fossil energi mot strøm laget av vann, vind, sol og hav.. Fornybar kraft er dobbelt så effektiv som fossil energibruk og planeten vår vil alltid sørge for å gi oss mer av det vi trenger.

Eviny jobber for evig fornybar energi ‒ nå og for fremtiden

Med over 100 års erfaring vet Eviny at fremtiden er fornybar. Som Vestlandets største fornybarselskap hjelper vi daglig ulike bransjer som tidligere har vært avhengige av fossil energi for å fungere, til å oppdage kraften som finnes i elektrifisering. Fra å bruke fjernvarme på byggeplasser til å elektrifisere Palmesus festival og Bergenfest, skreddersyr vi energibehovet til ulike aktører ‒ store og små ‒ over hele Norge.

Gjennom ulike prosjekter kan vi bruke kunnskapen og erfaringen vi har til å utvikle nye løsninger. Vi ønsker å tilrettelegge for flere og flere bransjer å kaste seg på den bærekraftige revolusjonen uten at det går på bekostning av effektivitet og lønnsomhet ‒ snarere tvert imot.