Hopp til innhold

Vannkraft varer evig

Vannkraft går aldri av moten. Faktisk er vannkraft minst like viktig for samfunnet i dag som da vi begynte for over hundre år siden. Når du skrur på komfyren for å lage middag, lager vi strøm ved et av våre kraftverk i samme sekund.

Kvitingsvatnet er fullt og har overløp.

I Norge er vi heldige som får nesten all strøm fra vannkraft. Vannkraften er ikke bare fornybar, den er også fleksibel fordi vi kan regulere produksjonen etter behov. Vi kan lagre regnet i vannmagasinene våre og produsere strømmen akkurat når du trenger den. Dette er ekstra viktig når vi får mer uregulert energi fra sol og vind. Uten vannkraftverk ville vi ikke hatt strøm når det er vindstille og solen ikke skinner.

Visste du at:

Det finnes enorme krefter i vannmagasinene våre?

Vannmagasinene våre kan lagre like mye strøm som 275 millioner store Tesla hjemmebatterier!

Våre vassdrag

Visste du at:

Vannkraften er litt din?

Som innbygger i en av våre eier- og vertskommuner, er vannkraften litt din. Inntektene deler vi. Skoler, sykkelveier og sykehjem er noe av det pengene går til. Slik bidrar våre vannkraftanlegg til en positiv utvikling lokalt der du bor.

Les mer om hvordan vannkraften er din

Vannkraft gjør elvene tryggere mot flom

Det regner mer, og vi får oftere ekstremvær enn før. Vannmagasin fungerer som en buffer og reduserer faren for flomskader. Regulerbar vannkraft blir enda viktigere i fremtiden for å dempe flommer som kan føre til skader i lokalsamfunnet. Slik bidrar vi til en tryggere hverdag.

Miljøet i vassdragene er viktig for oss. Vi samarbeid med forskere, lokale fiskerlag, grunneiere og myndigheter for å få frem kunnskap og gjennomføre gode miljøtiltak.

Alle våre vassdrag

Vi har 39 vannkraftverk fordelt på flere vassdrag på Vestlandet. I gjennomsnitter produserer vi 7,6 TWh vannkraft hvert år, like mye som forbruket i 475 000 boliger.

For å påvirke naturen minst mulig gjør vi mange miljøtiltak i samarbeid med forskere og lokalmiljøet.

Vilkårsrevisjoner – nye miljøregler

Flere av kraftverkene våre skal få nye miljøregler gjennom vilkårsrevisjonar. Her kan du lese mer om hvordan dette arbeidet skjer.

Nye vannkraftprosjekter

Vi har bygget vannkraftverk på Vestlandet i over hundre år. Lang erfaring, høy kompetanse og stadig bedre teknologi og metoder er godt å ta med seg når nye kraftverk skal bygges ut.

Pågående prosjekter

Vannkraft i utlandet

Vi er engasjert i vannkraft i Nepal gjennom selskapet Himal Power.

Vår vannkraftkompetanse er ettertraktet. Det gir gode muligheter for lønnsomme prosjekter, samtidig som vi bidrar til vekst og utvikling i lokalsamfunnet der vi investerer.

Vi eier 26 prosent av selskapet Himal Power (Nepal). (åpnes i nytt vindu)