Hopp til innhold

Vi kombinerer klimaansvar med lønnsom forretning

I over 100 år har vi produsert ren fornybar energi av vestlandsregnet, og nå elektrifiserer vi Norge. Vi skaper de nye løsningene som nullutslippssamfunnet krever. Som fremtidsoptimister tror vi at vi kan lykkes.

Vi er størst på lynlading for elbiler. Vi bygger landstrøm til skip, elektrifiserer havbruk og transportnæringen. Vi jobber for utslippsfrie byggeplasser. Vi bygger fibernett, fjernvarmenett, solanlegg, bioenergianlegg og et av verdens første nettverk for hurtiglading av elbåter. Nettselskapet BKK frakter strømmen hjem til 450.000 vestlendinger, og er en del av Eviny-konsernet.

Eviny er et av Norges største energi- og teknologikonsern. Vi er eid av folket.

Når vi skaper resultater for oss selv, eierne våre og kundene våre, skaper vi samtidig resultater for klimaet, samfunnet og hver enkelt av oss.