Det europeiska energisamarbetet är viktigt

Detta tycker Eviny:

Vi vinner mycket på att vara en del av den europeiska elmarknaden, både när det gäller ekonomi och försörjningstrygghet. Europas energisystem förändras för närvarande snabbt till följd av klimatpolitiken, och EU:s bestämmelser på energiområdet utvecklas i snabb takt. Förändringarna kommer att påverka Norge eftersom de förändrar energiindustrimarknaden, och många av förordningarna påverkar den norska lagstiftningen till följd av EES-avtalet.

Här har Norge särskilda intressen att skydda, då vi har ett nästintill helt förnybart energisystem och överskott av förnybar energi.

Varje dag testar vi nya affärslösningar inom elektrifiering och gör våra lösningar redo för marknaden. Vi testar först lösningarna i Vestlandet, sedan skalar vi upp dem nationellt och därefter utanför Norges gränser. För detta är EES-avtalet en avgörande och viktig förutsättning. Om system och regelverk blir för olika kan det lätt leda till att de lösningar vi utvecklar inte kan skalas upp eller exporteras. Då en stor del av denna export kommer att ske i form av tjänster är det viktigt att detta inkluderas i den fortsatta utformningen av ramvillkoren för export.

Norska intressen måste tillvaratas genom ett tidigt engagemang i EU:s regleringsutveckling, där möjligheterna till inflytande är som störst.