Heltäckande elektrifieringsstrategi

Elnät och infrastruktur är det största hindret för att lyckas med ett helelektriskt samhälle. Om vi ska lyckas med klimatmålen och skapa nya arbetstillfällen krävs det att vi tänker nytt. Under de kommande åren ser vi en stor ökning av behovet av el när transportindustrin och kraftintensiva industrier efterfrågar mer el. Norge måste införa en övergripande strategi för elektrifiering som ser produktion, konsumtion och elnät i sitt sammanhang.

Detta tycker Eviny:

Myndigheterna måste underlätta för den gröna industrin

Det måste finnas tillräcklig kapacitet för att snabbt behandla ansökningar för utveckling av förnybar energi, elektrifieringsprojekt och ny, grön industri. Först då säkerställer vi den nödvändiga förutsägbarheten som näringslivet och industrin behöver.

Vi anser inte att det finns tillräcklig kapacitet för att snabbt behandla ansökningar för utveckling av förnybar energi, elektrifieringsprojekt och ny, grön industri. Detta är ett stort hinder för att lyckas.

Statnetts roll måste bli mer offensiv

Statnett behöver mer kapacitet och resurser så att de kan ligga i framkant när nya och framtidsorienterade industrier behöver mer elektrisk kapacitet. Vi behöver ett Statnett som planerar för ny och ökad affärsverksamhet, baserad på förnybar el.

NVE måste ha kapacitet för snabbare ärendehantering

NVE måste ha ramar som ökar kapaciteten och därmed snabbar upp ärendehanteringen.

Använd nätbolagens expertis bättre

Regionala nätbolag med dokumenterad kompetens och erfarenhet ska kunna avlasta Statnett vid planering och byggande av infrastrukturprojekt. Detta kan öka takten och underlätta Statnetts arbete.

Använda ny teknik

Strategin måste ta höjd för att ny teknik måste utvecklas och tas i bruk, vilket kan göra det möjligt att använda nätet mer effektivt och hålla kostnaderna nere. Energihanteringsappar, batterier, digitalisering och användning av artificiell intelligens är exempel på teknik som kommer att bidra.