Havsbaserad vindkraft ger Norge nya möjligheter

Havsbaserad vindkraft kan ge stora möjligheter för Norge. Utvecklingen av en norsk havsbaserad vindkraftsindustri kommer att bidra till omstruktureringar och skapa nya arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin.

Havsbaserad vindkraft är dyrare än landbaserad elproduktion. Utvecklingen av ett sammanlänkat europeiskt offshore-elnät kommer att ge tillgång till marknader som är betalningsvilliga. Detta kan bidra till lönsamheten i norska investeringar i havsbaserad vindkraft.

Detta tycker Eviny:

  • Norska havsbaserade vindkraftsinvesteringar måste utvecklas för att säkerställa ett heltäckande och välfungerande norskt elkraftsystem
  • All nyproduktion av förnybar energi måste vara lönsam utan subventioner. Stödsystemen måste inriktas på teknikutveckling.
  • Norge måste delta i den europeiska utvecklingen av havsbaserad vindkraft, både när det gäller marktilldelning och nätutveckling
  • Staten måste ta en stark position i utvecklingen av offshore-kraftnät, i samarbete med våra grannländer
  • Nätinfrastruktur för elektrifiering av petroleumanläggningar måste utvecklas med tanke på att den också kan bidra till utvecklingen av havsbaserad vindkraft.
  • Områdeslösningar på den norska kontinentalsockeln med uttag från starka punkter i nätet ger minst belastning i fastlandsnätet och den största potentialen för vidareutveckling.