Vattenkraften är ryggraden i framtidens energisystem

Vattenkraften står för 93 procent av den norska elproduktionen. Här har vi ett nästan utsläppsfritt och mycket flexibelt energisystem, vilket ger oss en fördel på vägen mot framtidens utsläppsfria samhälle. Flexibel vattenkraft gör det möjligt att fasa in stora mängder ny oreglerbar och förnybar kraft, som havsbaserad vindkraft.

Mer än 90 procent av vattenkraftverken är offentligt ägda. Värdeskapandet gynnar hela samhället genom skatter, avgifter och avkastning till stat och kommuner. Det är viktigt att underlätta vidareutvecklingen av norsk vattenkraft.

Detta tycker Eviny:

  • Myndigheterna måste ta hänsyn till både miljö och kraftproduktion vid översynen av tidigare beviljade vattenkraftstillstånd. Nyttan måste vägas mot miljökonsekvenserna.
  • Skattesystemet för vattenkraft måste underlätta investeringar i ny och befintlig produktion.
  • Tillståndsprocesserna måste förkortas.