Solenergi – fremtidens strømkilde?

Til tross for lange vintre og mye regn, kan solenergi bli en viktig energikilde for oss. Hittil har dette vært en lite utnyttet ressurs i Norge, men solen skinner mer enn nok til at solenergi kan lønne seg. Så hvordan får vi strøm fra solen? Hvilke fordeler gir solenergi? Og hvorfor utfyller solenergi og vannkraft hverandre så bra?

Solen går aldri tom for energi, og i dag er solen den tredje største fornybare energikilden, etter vindkraft og vannkraft. Globalt sett er dette i dag den energikilden som vokser raskest. Vår nærmeste stjerne får med andre ord stadig større betydning i produksjon av fornybar energi.

Hadde vi klart å temme solens stråler, ville vi dekket hele verdens energibehov og vel så det. Solenergien som treffer jorda i løpet av ett år er omtrent 15.000 ganger større enn energiforbruket vårt.

Likevel dekker solenergi omtrent én promille av Norges totale kraftproduksjon i dag. I fremtiden kan strømmen du får hjemme like gjerne komme fra solen som fra vannet.


Hvordan produserer Eviny strøm fra solenergi?

Energi fra solen blir til elektrisk strøm i en solcelle laget av silisium. Prosessen i cellen er fotovoltaisk, som betyr at det oppstår en elektrisk ladning ved absorbering av lys. Solcellen har metalledere med en plusspol og en minuspol, som batteriene du har i fjernkontrollen, telefonen og elbilen. Forskjellen er at batteriet bruker lagret energi, mens solcellen skaper energi ved å omdanne sollyset.

Når vi seriekobler solcellene, får vi et solcellepanel. Generelt sett kan vi si at jo flere som er koblet sammen og jo sterkere sollyset er, desto større blir den elektriske spenningen – og du får mer strøm.

Men hvor mye strøm får du? Ifølge NVE (åpnes i nytt vindu) vil et solcelleanlegg som er montert på et tak produsere fra 650 til 1000 kWt i året. Det betyr at en bolig med et årlig strømforbruk på 20.000 kWt og som har 20 solcellepaneler, kan produsere nok strøm til å dekke 25 prosent av forbruket.

Hva er fordelene med solenergi?

Det koster litt å investere i et solcelleanlegg selv om du får tilskudd fra Enova (åpnes i nytt vindu), men den kanskje største fordelen er at selve sollyset er gratis og ubegrenset. Det betyr at jo dyrere strømmen er, desto mer sparer du. Solenergi er derfor en rimelig energikilde som betaler seg, og som du faktisk kan tjene penger på. I måneder der du produserer mer enn du forbruker, kan du nemlig bli ditt eget kraftselskap ved å selge overskuddsstrømmen.

Teknologien blir stadig bedre, som gjør at solcellene blir mer effektive. Det gjør at du produserer mer strøm for hver solcelle. Og strømmen du produserer er ren, miljøvennlig, bærekraftig, fornybar og utslippsfri. Siden du ikke trenger brensel, avgir den ingen klimagasser.

Et solcelleanlegg kan dessuten plasseres nær sagt hvor som helst. Selv om tak på hus, fjøs, garasjer og forretningsbygg er det mest vanlige, kan det også monteres på stativ i hager, parkeringsplasser og nedlagte jordbruksområder. Anleggene kan bygges raskt og uten å gjøre store inngrep i naturen, og det er minimalt med vedlikehold.

Les saken: Bruker sol for å hente iskaldt fjordvann

Hvis det finnes en ulempe med solenergi, er det at den ikke er regulerbar, og derfor kun lønnsom når solen skinner. Dette i motsetning til vannkraft som er regulerbar, og vi kan spare energien til vi trenger den. Men denne ulempen kan utnyttes til å bli en fordel – for hva om vi kombinerer de beste egenskapene fra solen og vannet?


Solkraft og vannkraft spiller hverandre gode

90 prosent av strømmen vi bruker, kommer fra vannkraft. Den har mange av de samme fordelene som solenergi, fordi den er ren, fornybar, har lave utslipp og er rimelig å produsere. Men vannkraft har altså enda en fordel – solcellebatterier er nemlig ikke i nærheten av vannkraft når det gjelder å lagre energi.

Tilgang, fleksibilitet og muligheten for å regulere vannkraften vår gjør den verdifull. Vi kan importere strøm når prisen er lavere, og eksportere når prisen er høyere. Sikker energiforsyning er viktig, men samtidig krever satsing på sol en reserveløsning når den ikke skinner fra skyfri himmel.

Og det er nettopp derfor de to energikildene spiller så godt sammen for å produsere strøm. Kraftforsyningen kan styres etter været – de utfyller hverandre. Vi kan spare på vannet når det er mye sol, og bruke vannet når det er lite sol.

Selv med alle sine fortrinn er solenergi fremdeles en lite utnyttet ressurs i Norge. Men kan det være i ferd med å forandre seg?


Solenergi er fremtiden

Alt tyder på at vi vil bruke stadig mer solenergi de neste årene. Det gjør at solen vil få en større innflytelse på energiforsyningen vår i fremtiden, sier analysesjef Toril Hunstad Christensen i Eviny.

– I de senere årene har solen blitt en mer og mer viktig faktor i det norske og nordiske kraftmarkedet. Det strides om sol eller vind blir vinneren på lang sikt, men slik vi ser det er det sol som blir den store leverandøren i kraftsystemet fremover. Dette skyldes blant annet at solcelleteknologien blir stadig billigere og mer avansert, noe som gir større volum. I tillegg er solkraft noe mer miljøvennlig enn vindkraft, blant annet fordi man kan utnytte allerede brukt areal. Dermed kan man kombinere solenergi og industri, som gir vinn-vinn-situasjoner, sier Christensen.

Norge er en del av et større nordisk og europeisk kraftsystem. Solen på kontinentet begynner å gjøre seg betydningsfull i mars, og det passer bra sammen med vårknipa i det norske kraftmarkedet. Solenergi vil derfor vil få stor betydning for oss – selv om vi ikke nødvendigvis produserer så mye av den selv.


– Fra den promillen som produseres i Norge i dag vil vi i 2035 være på prosenter. Men om det er én eller to er vanskelig å si. Med det sagt blir solenergien viktigere på grunn av utveksling med Sverige, Danmark, Finland og spesielt Tyskland – som har kommet langt når det gjelder solkraft. Det betyr at i fremtiden vil alle få strøm fra solenergi, fordi det blir en del av den alminnelige kraftforsyningen. Spørsmålet er hvor mye eller lite vi vil få, forteller hun.


Eviny og solenergi

En som kan mer om dette er Christine Haugland, som er leder for forretningsutvikling i Eviny. Hun forteller at solenergi er noe som absolutt vurderes som en fremtidig løsning, da den kan løse mange av morgendagens utfordringer.

– Vi er i en prosess der vi samler innsikt om solenergi. Det er to roller å forholde seg til; den ene er vår rolle som solkraftprodusent, i tillegg til å være en vannkraftprodusent. Den andre er behovene på forbrukersiden, og da må vi ta på oss kundehatten. Det vi ser er at kundene våre frykter høye kraftpriser kombinert med et stigende strømforbruk i samfunnet, sier Christensen.

Eviny gir ofte energiråd til private og offentlige næringskunder, og disse kan omfatte solkraft. Et eksempel på dette er solceller på tak til bedrifter og borettslag, der vi kan skreddersy løsninger. Bønder blir også stadig mer interessert i solenergi, fordi gårder gjerne har store takflater og landområder med god plass til solceller.

– Alle ønsker mer bærekraftig forbruk og lavere regning, og Eviny har en visjon om å vokse innen produksjon av grønn og fornybar strøm. Vi ligger langt fremme på vannkraft, vi er inne i havvind og så skal vi se om solenergi kan bli et satsingsområde for oss, sier Christensen til slutt.

Hvem vet – kanskje solen på et senere tidspunkt blir vår største og viktigste kraftkilde? Det vil i så fall fremtiden vise.