Bøfjordvassdraget

Våre to vannkraftverk i Bøfjordvassdraget forsyner 3500 husholdninger med fornybar energi.

Kraftverk i Bøfjordvassdraget